Start

Gäller gamla eller nya LOU vid avrop från gamla befintliga ramavtal?

Hej,

Min fråga är följande:

Vilken lag gäller för avrop genom förnyad konkurrensutsättning? är det den lagen som var gällande vid tiden för upphandlingen av ramavtalet? eller är det gällande lagstiftning vid avropstillfället?

Tacksam för svar snarast möjligt

Andreas Söder

Publicerad 16 juni 2017

Hej Andreas,

Enligt övergångsbestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) ska gamla LOU (2007:1091) tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet av LOU (det vill säga före 1 januari 2017).

Om förfarandet för att ingå ramavtalet påbörjades före ikraftträdandet av LOU ska bestämmelserna i gamla LOU tillämpas vid avropet.

Om ramavtalet däremot upphandlades med stöd av LOU gäller de nya bestämmelserna vid avropet.

Källhänvisningar
  • prop.2015/16:195 s. 918 - 919 - om förfarandet för att ingå ramavtalet har påbörjats före ikraftträdande av de nya lagarna ska de äldre bestämmelserna tillämpas på exempelvis förnyade konkurrensutsättningar.
Med vänliga hälsningar,

Gustav

16 juni 2017 (Uppdaterat 18 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.