Start

Förkommersiell upphandling, vad är bra att tänka på?

Vid inledande av en förkommersiell upphandling, vilken typ av åtgärder eller dokument behöver en upphandlande myndighet genomföra eller upprätta? Behöver inledandet kommuniceras på något speciellt sätt?

Louise

Publicerad 20 juni 2017

Hej Louise,

Eftersom förkommersiell upphandling inte regleras i upphandlingslagstiftningen finns inte samma tydliga formkrav som för de förfaranden som återfinns i upphandlingsdirektiven och lagstiftningen. Förfarandet bygger istället på FoU-samarbeten (tidigare FoU-undantaget) och statsstödsreglerna.

Innan annonsering måste man i yttersta grad försäkra sig om att det inte finns lösningar som motsvarar ens behov på marknaden via olika typer av marknadsanalyser och dialoger (eftersom FoU-samarbeten inte är möjligt att tillämpa om det redan finns lösningar på marknaden som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov). Request for information (RFI) är väl det som främst används i syfte att ta reda på detta.

Som jag nämnde tidigare finns det inga tydliga formkrav för det här förfarandet. Det måste dock uppnås en konkurrens och alla exempel som jag känner till annonserar därför via TED. Vinnova tillhandahöll olika dokument och mallar till de projekt som de finansierade, möjligen kanske du kan få tag på dessa mallar hos dem. Se Vinnovas webbplats.

Viss vägledning om förfarandet finns också i Kommissionens meddelande Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (KOM (2007) 799 slutlig).

Uppdaterad: den 21 augusti 2019

Med vänlig hälsning

Mattias

26 juni 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.