Start

Kan man som leverantör vägra att ingå förlängningsavtal som följer av klausul?

Publicerad 22 juni 2017
Hej

Vi är leverantör till en upphandlade enhet och har ett befintligt avtal som nu ska förlängas, det vill säga upphandlande enhet har enligt avtalet nyttjat sin optionsrätt att förlänga avtalet ytterligare 12 månader. Vad händer om vi väljer att inte skriva på förlängningsavtalet?

Jakob

Publicerad 22 juni 2017

Hej Jakob,

Frågan regleras inte av det upphandlingsrättsliga regelverket utan är främst en avtalsrättslig fråga.

Om det av avtalet framgår att den upphandlande myndigheten har en ensidig rätt att använda förlängningsklausulen kan leverantörens vägran att skriva på förlängningsavtalet utgöra ett avtalsbrott. Den upphandlande myndigheten kan ha rätt till skadestånd på grund av avtalsbrottet.

Med vänlig hälsning,

Gustav

26 juni 2017

Enligt mina källor går det emot EU-regler.

Lotta Länne

24 april 2019

Hej Lotta,

Det framgår inte av ditt inlägg vad du gör gällande går emot EU-regler. Inte heller framgår vilka regler det i sådana fall skulle vara. Nedan följer två korta reflektioner utifrån två alternativa scenarion vi bedömer att du eventuellt syftar på.

Vi ser inga direkta hinder i EU-rätten mot att ha en ensidig förlängningsklausul i ett avtal till den upphandlande myndighetens fördel. Tvärtom finns det uttryckligt stöd i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) för att ha sådana klausuler under vissa förutsättningar, se artiklarna 5.1 och 72.1 a.

Om det är så att du istället syftar på att det leverantörens agerande som strider mot EU-reglerna har vi svårt att förstå ditt inlägg. Leverantörens agerande i situationen som beskrivs i inlägget ovan kan inte ifrågasättas med stöd av några EU-regler.

Återkom gärna med ett förtydligande om vi missförstår ditt inlägg.

Med vänlig hälsning,

Gustav

25 april 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.