Start

Räcker ett tilldelningsbeslut vid samordnad upphandling?

Hej!

Måste likalydande tilldelningsbeslut fattas om flera myndigheter/organisationer genomför en gemensam upphandling (1 upphandlande myndighet + X antal avropsberättigade myndigheter)? Eller räcker det med att upphandlande myndighet fattar tilldelningsbeslut?

Vad händer om likalydande tilldelningsbeslut inte fattas samma dag som det ursprungliga tilldelningsbeslutet? Gäller avtalsspärr då olika länge?

Går det, i fullmakten från övriga myndigheter, ta höjd för att rätten att fatta tilldelningsbeslut delegeras till upphandlande myndighet?

Sebastian

Publicerad 04 juli 2017

Hej Sebastian,

Svaren på dina frågor beror bland annat på om upphandlingen genomförs av en inköpscentral eller inte. Är den upphandlande myndigheten en kommun kan delegation av beslut i upphandlingsärenden endast göras till inköpscentraler, enligt lagen om vissa kommunala befogenheter. En snarlik fråga finns i inlägget Vem ska underteckna myndigheters gemensamt upphandlade avtal?

Frågan om flera tilldelningsbeslut från flera upphandlande myndigheter regleras inte i LOU, och vi känner inte till om det finns någon praxis som har prövat just den frågan. Svaret på frågan beror möjligen på om varje myndighet ingår separata avtal eller om ett gemensamt avtal ingås.

Ingås separata avtal borde avtalsspärrarna löpa fristående från varandra medan det vid ett gemensamt avtal borde finnas en risk för att ett tilldelningsbeslut skickas ut senare än övriga, vilket i sin tur kan "smitta" tiden för avtalsspärren i förhållande till de andra tilldelningsbesluten.

Ett relativt enkelt sätt att hantera den sistnämnda frågan i praktiken är att man har en samordnad administration och tydlig rutin för när flera tilldelningsbeslut ska skickas ut inom ramen för samma upphandling.

Uppdaterad: den 12 juni 2019

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

06 juli 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.