Start

Ändringar av kontrakt som har ingåtts enligt gamla LOU

Hej,
Kan/Ska reglerna om ändring av kontrakt i 17 kap. nya LOU tillämpas även på avtal som tecknats före ikraftträdandet av ny LOU?

Mats

Publicerad 14 augusti 2017

Hej Mats,

De nya bestämmelserna om ändring av kontrakt och ramavtal ska tillämpas även vid ändringar av befintliga kontrakt och ramavtal som ingåtts enligt äldre lagstiftning.

Att det är så kan förstås verka märkligt med tanke på att det framgår av övergångsbestämmelserna att gamla LOU gäller för upphandlingar som har påbörjats före nya LOU:s ikraftträdande. I förarbetena kom regeringen fram till att övergångsbestämmelserna endast är tillämpliga på själva upphandlingendet vill säga inte kontrakt eller ramavtal som en upphandling har resulterat i. Därmed omfattas inte ändringar i det kontrakt eller ramavtal, som upphandlingen har resulterat i, av övergångsbestämmelserna. Det ansågs inte heller nödvändigt att klargöra detta resonemang i övergångsbestämmelserna.

Se exempel på tillämpning i Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 2881–17 och Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 972–18.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 851 – förarbetena om övergångsbestämmelsernas räckvidd
  • 17 kap. 8–14 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändringar av ramavtal och kontrakt.
Med vänlig hälsning

Gustav

14 augusti 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.