Start

Ska även köp av kringtjänster till sociala tjänster undantas från de direktivstyrda bestämmelserna?

Hej,

I enlighet med LOU så är catering en socialtjänst som därför undantas de direktivstyrda reglerna i LOU, om det inte överstiger tröskelvärdet.

Gäller detta för all catering, det vill säga även transport av catering, och kringtjänster till catering såsom personal för servering av cateringmat?

K

Publicerad 28 augusti 2017

Hej!

Upphandlingar avseende sociala tjänster och andra särskilda tjänster undantas från de direktivstyrda reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Vilka tjänster det rör sig om anges i bilaga 2 till LOU.

Av bilagorna framgår ett antal så kallade CPV-koder. Dessa koder och dess omfattning beslutas av EU-kommissionen. Du hittar samtliga CPV-koder i Europeiska kommissionens förordning 213/2008. På SIMAP:s webbplats finns även en tabell i Excelformat med dessa koder.

Precis som du är inne på undantas matsalstjänster och catering (se CPV-kod 55520000-1) från de direktivstyrda reglerna. Även catering för transportföretag undantas liksom restaurang- och serveringstjänster. Det finns ingen exakt förteckning över vad som inkluderas i dessa poster, utan detta får avgöras i varje enskilt fall med beaktande av det aktuella kontraktet.

Läs mer
Du kan läsa mer om CPV-koder på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

28 augusti 2017 (Uppdaterat 31 januari 2022)

Hej igen,

När du skriver att det får avgöras i varje enskilt fall med beaktande av det aktuella kontraktet menas då att om det huvudsakliga kontraktet utgörs av catering så faller resterande tjänster in under CPV-kod för catering? Eller hur ska bedömning annars göras?

K

28 augusti 2017

Hej igen,

Vad jag ville understryka var att det inte finns någon förteckning av exakt vad som ingår i catering. Därmed är det svårt att säga huruvida de kringtjänster du beskriver skulle anses ingå i catering. Vad gäller de kringtjänster du beskriver är det emellertid troligt att de i alla fall anses ingå i restaurang- och serveringstjänster, och av den anledningen ska undantas.

Avser ett kontrakt både sociala och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 till LOU och andra tjänster är det frågan om ett blandat kontrakt, då ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för tjänsterna. Huvudföremålet styr vilka bestämmelser som ska tillämpas.

Källhänvisningar
  • 2 kap. 2 § andra stycket lag om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) – vilka regler som gäller för ett blandat kontrakt som avser både sociala och andra särskilda tjänster och andra tjänster 
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

28 augusti 2017 (Uppdaterat 31 januari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.