Start

Kvalificeringskrav för privata och offentliga aktörer kontra likabehandlingsprincipen?

Publicerad 04 september 2017
Om man i en upphandling kan förvänta sig att såväl privata leverantörer som offentliga aktörer (till exempel kommuner) kommer vara intresserade av att lämna anbud, hur ska man då tänka vid utformningen av kvalificeringskraven i upphandlingen? Vissa sedvanliga kvalificeringskrav (till exempel f-skattsedel, riskklass från UC) kan ju rent faktiskt inte en kommun uppfylla. Hur ska man tänka då vid utformningen av förfrågningsunderlaget för att inte riskera att bryta mot likabehandlingsprincipen? Kan man uppställa olika kvalificeringskrav för privata/offentliga anbudsgivare i upphandlingen? Eller bör man istället anpassa kvalificeringskraven till den s k "lägsta" nivå som såväl en privat som en offentlig aktör kan uppfylla?

Lisa

Publicerad 04 september 2017

Hej Lisa,

En upphandlande organisation får inte ställa högre krav än vad som krävs för den specifika upphandlingen, detta följer av proportionalitetsprincipen. En upphandlande organisationen bör därför, vilket du även är inne på, anpassa kvalificeringskraven till den (lägsta) nivå som är nödvändig i upphandlingen.

Om en upphandlande organisation överväger att ställa ett krav som befaras stänga ute vissa leverantörer som bedöms kunna utföra uppdraget kan det vara lämpligt att se över om kravet är nödvändigt och står i proportion till syftet med kravet.

Ett av många sätt att hantera en situation där ett krav på kreditvärdighet befaras vara oproportionerligt är att utforma kravet med alternativa bevismedel (till exempelvis intyg från banker, årsredovisningar eller utdrag ur dem eller uppgift om leverantörens samlade omsättning). Det kan även tilläggas att om en leverantör har godtagbara skäl för att inte lämna in sådan utredning om en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning som den upphandlande organisation begär, får leverantören i stället åberopa annan utredning som organisationen finner lämplig.

Av likabehandlingsprincipen följer att krav måste gälla lika för alla leverantörer. Det går alltså inte att ställa upp olika krav beroende på om en anbudsgivare är ”privat” eller ”offentlig”.

Bara för att ett kvalificeringskrav kan hävdas vara ”sedvanligt” behöver det inte betyda att kravet bör eller ens får ställas i en viss upphandling. Läs mer om detta i inlägget Går det att ställa krav på att en anbudsgivare ska vara godkänd för F-skatt? i vår Frågeportal.

För övrigt kan en kommun vara godkänd för F-skatt och ha ett kreditvärdighetsbetyg hos kreditupplysningsföretag (dock inte hos UC).

Källhänvisning
15 kap. 10 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om en leverantör har godtagbara skäl för att inte lämna in sådan utredning om en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning som den upphandlande myndigheten begär, får leverantören i stället åberopa annan utredning som myndigheten finner lämplig.


Med vänlig hälsning,

Gustav

07 september 2017 (Uppdaterat 31 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.