Start

Skyldighet att begära byte av företag vars kapacitet åberopas enligt 14 kap. 7 § LOU

Hej.

Bolaget deltog nyligen i en upphandling. Bolaget åberopade ett annat företags tekniska och yrkesmässiga kapacitet enligt 14 kap. 6 § LOU.

Upphandlande myndighet ställde krav på två referensuppdrag enligt 15 kap. 6 § och mot bakgrund av 14 kap. 1 § Kravets syfte är att säkerställa att anbudsgivaren har teknisk och yrkesmässig kapacitet för att utföra uppdraget. Detta var ett kvalificeringskrav.

Ett av det åberopade företags referenser godkändes inte. Bolagets anbud blev inte kvalificerat då dess tekniska och yrkesmässiga kapacitet inte kunde styrkas.

Bolaget menar den upphandlande myndigheten hade skyldighet att begära och ge möjlighet för Bolaget att byta ut leverantör vars kapacitet åberopades och inte godkändes. Detta enligt 14 kap. 7 § och dess referens till 4 kap. 11 §. Bolaget menar att den upphandlande myndigheten har en skyldighet att göra detta och att det inte var upp till myndighetens frivilliga bedömning.

Den upphandlande myndigheten anser dess skyldighet att från Bolaget begära ny leverantör enligt 14 kap 7 § är enbart begränsad till skäl för uteslutning enligt 13 kap. 1 § eller 2 § första stycket. De anser att de inte är skyldiga att begära byte av leverantör enligt 14 kap. 7 § och dess referens till 4 kap. 11 §.

Kan Ni förtydliga vilken tolkning som är rätt?

Emir

Publicerad 12 september 2017

Hej Emir,

Bestämmelsen 14 kap. 7 § första stycket lagen om offentlig upphandling (LOU) är obligatorisk för den upphandlande myndigheten. Skyldigheten innebär att den upphandlande myndigheten ska begära att leverantören ska byta ut det åberopade företaget om den vid en kontroll funnit att företaget som åberopas befinner sig i en sådan situation att någon av de obligatoriska grunderna för uteslutning är uppfyllda eller om företaget inte uppfyller åberopade tillämpliga kvalificeringskrav.

Notera särskilt att de kvalificeringskrav som avses i bestämmelsen endast är de kvalificeringskrav som företaget åberopas för att uppfylla åt leverantören.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 1096–1097 – om skyldigheten som framgår av 14 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Med vänlig hälsning

Gustav

12 september 2017 (Uppdaterat 29 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.