Start

Måste färdtjänst upphandlas enligt LOU eller går det att upphandla enligt LOV?

Hej!

Stämmer det att färdtjänst utgör kollektivtrafik som lyder under lagen om offentlig upphandling och måste därmed upphandlas i enlighet med den och inget annat? Är det helt omöjligt för ett landsting att besluta om att upphandla färdtjänsten enligt lagen om valfrihet?

Tack på förhand.

Sarah

Publicerad 22 september 2017

Hej Sarah,

Färdtjänst utgör inte kollektivtrafik. Upphandling av färdtjänst omfattas dock av lagen om offentlig upphandling (LOU) eftersom det är en tjänst som inte är undantagen från lagens tillämpningsområde.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är endast tillämplig för vissa tjänster inom hälsovård och socialtjänster. Tjänsten färdtjänst inryms inte i kategorin hälsovård och socialtjänster enligt LOV.

I fråga om valfrihet för den enskilde som nyttjar tjänsten kan möjligheten att införa ett auktorisationssystem nämnas. Införandet av ett auktorisationssystem är ett alternativ till upphandling när LOU är tillämplig men inte LOV. För att läsa mer om auktorisationssystem se Välfärdsutredningens betänkande SOU 2016:78 s. 570–574.

Källhänvisningar
  • lag (2010:1065) om kollektivtrafik – färdtjänst utgör inte kollektivtrafik
  • 1 kap. 1 § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) – LOV:s tillämpningsområde.
Uppdaterad: den 11 oktober 2019

Med vänlig hälsning

Gustav

25 september 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.