Start

Exempel på upphandlingar - livscykelkostnader och miljökrav vid kollektivtrafik

Hej,

Jag undrar om ni kan ge några exempel på offentliga upphandlingar där man har tillämpat 16 kap. 4 § LOU?

Jag undrar även om ni kan ge några exempel på offentliga upphandlingar där man har tillämpat Lag (2011-846) om miljökrav vid kollektivtrafik?

Jag har svårt att hitta praktiska exempel där de tillämpats.

Martin

Publicerad 02 oktober 2017

Hej Martin!

I dagsläget finns ingen exempelbank för de olika områdena. Vårt förslag är att man använder sig av LCC (livscykelkostnadskalkyler, se 16 kap. 4 § LOU) för att välja det alternativ som har lägsta totala kostnaden med hänsyn till inköpspris och kvalité. I dagsläge har vi 7 stycken kalkyler.

Mig veterligen använder Trafikverket sig av LCC vid upphandling av till exempel vägbelysning. Även Adda använder sig av LCC i ramavtalsupphandlingar för fordon, ljuskällor m.m. för att ta hänsyn till miljön vid utvärderingen av anbud. Jag rekommenderar dig att höra av dig till respektive upphandlingsavdelning för mer information om hur de har gått tillväga.

För att uppfylla kravet i lagen (2011:846) om miljökrav vid kollektivtrafik måste den upphandlande myndigheten/enheten ställa miljökrav vid upphandling av fordon (lätta och tunga) och vissa kollektivtrafiktjänster. Upphandlaren kan uppfylla lagkravet genom två olika metoder:
  1. Ange miljökraven för fordonet som teknisk specifikation.
  2. Ange miljökraven för fordonet som ett tilldelningskriterium enligt definierad metod för kostnadsberäkning i förordning 2011:847.
I båda fallen ska följande miljöaspekter beaktas: Energianvändning, koldioxidutsläpp samt utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten.

Vi rekommenderar att man ställer miljökrav för energi/koldioxidkrav för fordon och Euroklass som tekniska specifikationer. Euroklasserna reglerar utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten. Detta bidrar till att minska ett flertal miljöproblem - exempelvis dålig luftkvalitet i tätorter samt övergödning. Läs gärna mer om våra hållbarhetskriterier för personbil på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar

Erika

Upphandlingsjurist

5 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.