Start

Överprövning av tilldelningsbeslut i dynamiska inköpssystem

Hej

Är tilldelning av kontrakt via Dynamiska Inköpssystem överprövningsbart och gäller avtalsspärren?

Lasse

Publicerad 03 oktober 2017

Hej Lasse!

Beslut om tilldelning av ett enskilt kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem (DIS) kan överprövas. Denna möjlighet framgår av den allmänna bestämmelsen om överprövning. Bestämmelsen om obligatorisk avtalsspärr gäller dock inte vid tilldelning av kontrakt enligt ett DIS.

Den upphandlande myndigheten kan iaktta en frivillig avtalsspärr om 10 dagar i syfte att försäkra sig om att ett avtal som ingåtts inte i ett senare skede kan förklaras ogiltigt. Denna möjlighet förutsätter att den upphandlande myndigheten först skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 12 kap. 12 § eller 19 kap. 19 § lagen om offentlig upphandling (LOU) och iakttar avtalsspärren.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – allmänna bestämmelsen om överprövning i lagen om offentlig upphandling
  • 19 kap. 19 § andra stycket och 20 kap. 2 § punkten 3 LOU - obligatorisk avtalsspärr gäller inte vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem
  • 20 kap. 15 § punkten 2 och 3 LOU – kontrakt kan inte förklaras ogiltiga om den upphandlande organisationen iakttagit en frivillig avtalsspärr.
Med vänliga hälsningar,

Upphandlingsmyndigheten

04 oktober 2017 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.