Start

ESPD-formuläret "minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare" (Del V)

Publicerad 12 oktober 2017
I en upphandling som avser ett öppet förfarande känns Del V i ESPD "minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare" inte relevant. Hur man än fyller i svaret under Del V blir det inte rätt. På frågan om den ekonomiska aktören intygar att den uppfyller de objektiva och icke-diskriminerande kriterier och regler som har fastställts, känns både svaret "ja" och "nej" fel.

Borde inte denna frågan istället utgå i öppna förfaranden? Hur ser ni på detta?

Linda

Publicerad 12 oktober 2017

Hej!

Det stämmer att Del V inte är relevant vid upphandlingar som använder ett öppet förfarande. Del V är bara aktuell vid så kallade tvåstegsförfaranden, som exempelvis förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Tyvärr så kan den upphandlande myndigheten inte alltid inaktivera frågan beroende på vilket verktyg den använder för att ta fram ESPD-formuläret, varför den alltid syns även om den inte är aktuell. För säkerhets skull kan man svara JA på frågan och skriv sen följande i fritextfältet "Beskriv åtgärderna":
Inte relevant för detta upphandlingsförfarande.

Uppdaterad: den 13 november 2019

Robin

13 oktober 2017

Hej,

Jag försöker utreda vad som skall beskrivas i fritextfältet "Beskriv åtgärderna" i ett förhandlat förfarande?

Vi tar gärna emot exempel på sådana åtgärder.

Anastasiia Dubchak

17 december 2019

Hej!

Vad som ska skrivas i fritextfältet under del V beror på vilka så kallade begränsningskriterier som den upphandlande myndigheten ställt upp. Det bör framgå av upphandlingsdokumenten vilken information som den upphandlande myndigheten efterfrågar. Om något ändå skulle vara otydligt, kontakta den upphandlande myndigheten under tiden för frågor och svar.

Källhänvisningar
4 kap. 6–7 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – begränsningskriterier.

Uppdaterad: den 18 december 2019

Robin

18 december 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.