Start

År 2030 ska 60 procent av upphandlade livsmedel inom offentlig sektor vara ekologiska

Publicerad 13 oktober 2017
År 2030 skall 60% av upphandlade livsmedel inom offentlig sektor vara ekologiska. Är det då volymen som räknas? Vilken målsättning finns för antal upphandlade artiklar?

Ekologisk

Publicerad 13 oktober 2017

Hej,

I prop. 2016/17:104, även kallad Livsmedelsstrategin, finns bland annat ambitioner för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska produkter.

Ambitionen för offentlig sektor är att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska "utgöras" av certifierade ekologiska produkter år 2030. Rimligt att anta är att det gäller ekonomiskt värde då det ofta är lättare att mäta och jämföra mellan upphandlande myndigheter. Målet bör ses som en blocköverskridande politisk inriktning att förhålla sig till vid offentlig upphandling och inte som ett absolut mål i sig. Offentlig upphandling utpekas dock som en viktig funktion för att medverka till att nå samhällets övergripande mål för hållbar produktion och konsumtion som bland annat uttrycks i Sveriges åtagande inom ramen för FN:s Agenda 2030.

Varje upphandlande myndighet ansvarar för sina egna anskaffningsprocesser och de produkter som upphandlas och beställs, men det tidigare inriktningsmålet på 25 procent ekologiskt i offentlig sektor har haft stor påverkan på ekologisk efterfrågan hos offentlig sektor.

Uppdaterad: den 5 juni 2019

Med vänlig hälsning
/Monica

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

13 oktober 2017

Sedan länge väljer jag i första hand eko, det är självklart. Sen blev jag ifrågasatt och nu försöker jag ta reda på vilka skäl som ligger bakom det nationella kravet på mer eko och 60% till 2030. För mig har det varit självklart att eko är bättre (mindre gifter, bättre för biologiska mångfalden, bättre djurhållning mm) men vilka officiella skäl finns?

Barbro Stigsdotter

9 december 2020

Hej,

Det nationella kravet på 60% ekologiskt är inte ett strikt krav utan en vision och riktmärke för att nå mål inom hållbarare jordbruk som producerar livsmedel långsiktigt och hållbart.

Det finns "officiella skäl" för ekologisk produktion listade hos bland annat Jordbruksverket, exempelvis mål för ekologisk produktion, fördelar och utmaningar med ekologisk produktion, ekologiskt hjälper oss att nå miljömål m.m. Läs mer på:
https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-produktion

Varje upphandlande organisation har därtill egna politiska målsättningar och unika förutsättningar som styr det interna inköpsarbetet. Det kan påverka hur organisationen väljer att upphandla samt vilka sortiment och produkter som efterfrågas. I de flesta fall upphandlas både ekologiska och konventionella produkter av samma slag och då avgör måltidsverksamhetens beställningsarbete om exempelvis potatisen är ekologisk eller konventionell utifrån organisationens målsättningar, budget, marknadstillgång m.m.

Om något är oklart vänligen återkom.

Vänliga hälsningar
/Monica

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

13 januari 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.