Start

Tillgång till kontrakt, när är en upphandlande enhet en upphandlande myndighet enligt LUF?

Publicerad 18 oktober 2017
Hej,

jag undrar vilka upphandlande enheter som är upphandlande myndigheter enligt LUF och som omfattas av regleringen avseende tillhandahållande av kontrakt respektive vilka som endast är upphandlande enheter och inte upphandlande myndigheter varför de inte omfattas av regleringen i 12 kap 18-23 §§ LUF?

Med vänlig hälsning
Sofia

Sofia

Publicerad 18 oktober 2017

Hej Sofia,

En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet och som inte ska tillämpa bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ska tillämpa bestämmelserna om tillgång till kontrakt enligt 12 kap. 18–23 §§ lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

För att omfattas av bestämmelserna ska alltså följande förutsättningar vara uppfyllda:
  • det ska vara frågan om en upphandlande enhet enligt 1 kap. 22 § LUF,
  • det ska vara frågan om en upphandlande myndighet enligt 1 kap. 23 § LUF, och
  • den ska inte tillämpa bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen.
Om till exempel en upphandlande enhet inte är en upphandlande myndighet finns inte förutsättningar för att tillämpa 12 kap. 18–23 §§ LUF. För att avgöra om en upphandlande enhet omfattas av bestämmelserna behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall.

Källhänvisningar
12 kap. 17 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – när 12 kap. 18–23 §§ LUF ska tillämpas.

Uppdaterad: den 13 november 2019

Med vänliga hälsningar,

Gustav

24 oktober 2017

Hej Gustav,

Kan du ge något exempel på en upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet?

Mvh
Cecilia

Cecilia

04 december 2017

Hej Cecilia,

Ett exempel på en upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet är Ellevio AB.

Med vänlig hälsning,

Gustav

04 december 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.