Start

Vad händer om en anbudsgivare glömt att bifoga vissa bevis eller intyg?

I LOU så behöver ju anbudsgivaren bara intyga att man uppfyller krav. Dokumentation får lämnas på begäran.

Case: En anbudsgivare valde att bara svara "ja" på att till exempel begärd kompetens finns. Myndigheten bedömer att anbudsgivaren är en presumtiv anbudsvinnare och begär att få in dokumentation på att kraven uppfylls. Anbudsgivaren dokumenterar inte att samtliga delar i krav på kompetens uppfylls.

Fråga: Ska då anbudsgivaren få en ny chans att komplettera kravuppfyllnad eller ska/kan anbudet förkastas?
Spontant så känns det som att man bara ska få göra EN komplettering/dokumentera 1 gång, men blir osäker.....

kerstin

Publicerad 20 oktober 2017

Hej!

Som vi förstår frågan har ni begärt in bevis (kompletterande dokument) från en presumtiv anbudsvinnare men inte fått in alla de bevis ni begärt. Hur detta ska hanteras avgörs till viss del av hur ni uttryckt i er begäran till leverantören att inkomma med bevisen och av hur ni uttryckt er i upphandlingsdokumenten. Om ni har angett att det är möjligt att förlänga tidsfristen för en leverantör att inkomma med bevis så kan svaret på hur ni nu ska agera framgå av ert eget underlag.

Upphandlingsmyndigheten anser att en förlängning främst är påkallad när förseningen beror på omständigheter utanför leverantörens kontroll. Det kan till exempel röra sig om att en myndighets handläggningstid är längre än vad som kunde förutses när tidsfristen fastställdes. Att en leverantör endast glömt att bifoga ett visst bevis är inte en godtagbar anledning till att förlänga tidsfristen.

Om det inte finns någon godtagbar anledning till att förlänga tidsfristen i ert fall är leverantören förhindrad från fortsatt deltagande i upphandlingen. Om bristen avser den leverantören som skulle ha tilldelats kontraktet måste den upphandlande myndigheten göra om utvärderingen, vid vilken den berörda leverantörens anbud inte ska beaktas.

Att från den upphandlande myndighetens sida tillåta en komplettering är troligtvis inte möjligt i ett fall som detta.

Uppdaterad: den 13 november 2019

Robin

23 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.