Startsida

Kan underleverantören ersätta vår befintliga leverantör?

Hej!

Vi har ett pågående byggprojekt som är i projekteringsfasen där avtalet inte fullföljs med den upphandlande entreprenören. Vissa underentreprenörer (UE) är mitt uppe i konsultarbete och det skulle vara förödande att byta ut dem mitt i projektet. ett utbyte av dessa projektörer skulle både försena projektet och öka dess kostnader. Skulle ni tolka det som att det faller inom ramen för 6 kap. 15 eller 18 §§ LOU och därmed är ok att göra en direktupphandling på dessa projektörer?

Björn

Publicerad 07 november 2017

Hej Björn,

Jag har svårt att se varför undantagsbestämmelsen 6 kap. 15 § lagen om offentlig upphandling (LOU) eventuellt skulle vara tillämplig i ert fall. Utifrån din beskrivning verkar det inte råda synnerlig brådska.

En av förutsättningarna för att tillämpa undantagsbestämmelsen 6 kap. 18 § LOU är att arbetena tilldelas samma leverantör (se punkten 2). En underentreprenör är inte ”samma leverantör” vilket innebär att bestämmelsen inte är tillämplig i det beskrivna fallet. Det framgår även att det i samband med den ursprungliga upphandlingen har angetts att det nu avsedda förfarandet (förhandlat förfarande utan föregående annonsering) kunde komma att användas (se punkten 6) för att undantaget ska vara tillämpligt.

Ett alternativ ni kan utreda vidare är om det är möjligt att byta leverantören i det upphandlande kontraktet enligt 17 kap. 13 § tredje stycket LOU. Där framgår att en underleverantör till leverantören utan en ny upphandling får inträda i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören.

Läs mer
För mer information om synnerlig brådska i inlägget Kan vi upphandla på grund av synnerlig brådska? i vår Frågeportal.
Du kan läsa mer om bestämmelserna om ändringar av kontrakt och ramavtal i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal.

Uppdaterad: den 19 november 2019

Med vänliga hälsningar,

Gustav

8 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.