Start

Varför är det så svårt att förstå sig på vissa ESPD-formulär?

Publicerad 27 november 2017
.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 27 november 2017

Även om Sverige generellt sett valt att införliva upphandlingsdirektiven på ett sätt där den språkliga utformningen av lagen om offentlig upphandling (LOU) väldigt nära följer direktivet, så bör det noteras att lagtexten i några avseenden avviker från LOU-direktivet.

Till exempel medan LOU (liksom tidigare) använder termen "kvalificeringskrav" så är motsvarande begrepp enligt direktivet "urvalsgrunder” eller "urvalskriterier" (vilket är de begrepp som återfinns i ESPD-förordningen och vissa framtagna ESPD-formulär). Dessa tre begrepp är synonyma och denna skillnad i terminologi kan vara något som den upphandlande myndigheten bör uppmärksamma leverantörer på.

Nedan följer hjälp för tolkning av ESPD-förordningen och vissa ESPD-formulär
Ekonomisk aktör = leverantör
Upphandlaren= Upphandlande myndighet
Urvalskriterier/ urvalsgrunder = kvalificeringskrav

När det gäller frågor som rör olika framtagna ESPD-formulär hänvisar vi till respektive aktör som tagit fram det aktuella ESPD-formuläret.

Källhänvisningar
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 (ESPD-förordningen).

Uppdaterad: den 16 december 2019

Upphandlingsmyndigheten

27 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.