Start

Får jag frångå fastställd rangordning?

Publicerad 07 december 2017
Om det finns ett ramavtal som har en rangordning med tre stycken leverantörer och man är missnöjd med den första leverantören. Är det möjligt att använda sig av egen referens och gå till nästa leverantör i rangordningen? Hur går detta till i så fall? Tack!

Ida

Publicerad 07 december 2017

Hej Ida!

Vi är inte säkra på att vi tolkat din fråga korrekt, du får gärna förtydliga om du upplever att vi missuppfattat något.

Rangordning är en fastställd ordning för tilldelning av kontrakt enligt ramavtalets villkor. Den leverantör som har lämnat det bästa anbudet anges som nummer ett i listan och ska därför tilldelas kontrakt i första hand. Om leverantör nummer ett inte har möjlighet att leverera det som efterfrågas enligt de villkor som gäller enligt avtalet tillfrågas leverantör nummer två i ordningen och så vidare.

En bedömning måste således göras utifrån villkoren i det aktuella avtalet för att det ska vara möjligt att avgöra ifall den leverantör som är rangordnad etta inte kan leverera enligt avtalet. Om så är fallet är det alltså därefter möjligt att tillfråga nästa leverantör i rangordningen.

Läs mer
Läs även inlägget När får man flytta om i rangordningen? i vår Frågeportal.

Uppdaterad: den 19 december 2019

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

07 december 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.