Start

Lagen om anställningsskydd vid offentlig upphandling

Ska lagen om anställningsskydd tas i beaktning vid en offentlig upphandling? Ett exempel inom restaurangbranschen, ett företag har anställt personer för att de har vunnit en upphandling för att driva en restaurang. När avtalet med den offentliga verksamheten löpt ut och en ny upphandling ska genomföras, kan lagen om anställningsskydd 6 b § bli aktuell?  

Citerat från lagen om anställningsskydd 6b §: Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren är dock också ansvarig gentemot arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Detta stycke gäller även arbetstagare i allmän tjänst och på sjögående fartyg.

Emelie

Publicerad 11 januari 2018

Hej Emelie,

Den upphandlande myndigheten har varken en upphandlingsrättslig eller avtalsrättslig relation till leverantörens arbetstagare varför den inte behöver ta lagen om anställningsskydd (LAS) i beaktande vid en offentlig upphandling.

LAS skulle eventuellt kunna aktualiseras i förhållandet mellan leverantörer och deras anställda. Arbetstagare som anställs av leverantören för att utföra arbete åt denne efter att leverantören vunnit en upphandling är anställda av leverantören och inte av den upphandlande myndigheten. I en sådan situation är det inte frågan om offentlig upphandling.

Om den upphandlande myndigheten ändå vill anställa personer omfattas inte kontrakt som avser anställning av LOU:s tillämpningsområde. I det fallet är det alltså inte frågan om offentlig upphandling.

Källhänvisningar
3 kap. 25 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - kontrakt som avser anställning omfattas inte av lagens tillämpningsområde.

Uppdaterad: den 17 januari 2020

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

15 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.