Start

Har vi en skyldighet att förlänga avtalet vid samordnad upphandling?

Hej.

Vi har givit ett annat landsting fullmakt att upphandla åt oss, avtalet är 2+1+1.

Innebär det att vi kan gå ut i en ny upphandling själva efter 2 år ifall vi inte är nöjda och inte vill förlänga de återstående1+1?

Kan man tolka det som att vi bara givit fullmakt på själva upphandlingen men inte för hela avtalsperioden?

Laila Gustafsson

Publicerad 17 januari 2018

Hej Laila,

Det är relativt vanligt att upphandlande myndigheter använder sig av tillfälliga samarbeten vid upphandlingar, så kallad samordnad upphandling. I sjunde kapitlet LOU och LUF finns bestämmelser om vissa former av samordnad upphandling. Detta hindrar inte att det finns andra olika former av samordnad upphandling.

Typiskt sett finns fyra typer av samordnad upphandling:
  • Upphandling genom ombud
  • Upphandling och överlåtelse till annan upphandlande myndighet
  • Samordnad upphandling med gemensam tilldelning av kontrakt
  • Samordnad upphandling med tilldelning av separata kontrakt
Av din redogörelse framgår inte alla relevanta omständigheterna som krävs för att kunna bedöma vilken typ av samordnad upphandling det är frågan om. För att ta reda på hur den samordnade upphandlingen har genomförts och vad som i övrigt gäller i ert fall bör ni kontrollera och tolka vad som framgår av fullmakten, upphandlingsdokumenten och avtalet. Kontrollera exempelvis om ni är part i avtalet. Om ni exempelvis bara är avropsberättigade bör ni endast ha begränsade möjligheter att påverka om förlängningsklausulen i avtalet tillämpas eller inte. Om ni endast är avropsberättigade kan ni undersöka möjligheten att göra en avstegsanmälan (denna möjlighet finns exempelvis hos SKL Kommentus Inköpscentral och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet).

Har ni endast lämnat fullmakt till en annan upphandlande myndighet att upphandla avtalet, men inte att teckna och förvalta avtalet, bör det stå er fritt att tillämpa avtalet enligt vad som framgår av det. Om det framgår av förlängningsklausulen att ni har en ensidig rättighet, men ingen skyldighet, att välja om klausulen ska tillämpas har ni förstås ingen skyldighet att förlänga avtalet enligt er option.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 544 – det finns inga hinder mot andra olika former av samordnad upphandling än de som det finns regler för.

Med vänlig hälsning,

Gustav

19 januari 2018 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.