Start

Hur kan man som utländsk leverantör lägga anbud på offentliga upphandlingar?

Hej,

Vi är ett danskt företag som arbetar inom IT säkerhet. Vi stöter ofta på potentiella kunder (ex. kommuner och landsting ) där de hänvisar till offentliga upphandlingar där de gör avrop. Hur kan man som utländsk företag ansöka om att kunna lägga anbud och vara med på offentliga upphandlingar?

Tack!
Chenar

Chenar Ali

Publicerad 24 januari 2018

Hej Chenar,

Den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU) gör inte någon skillnad mellan leverantörer från ett annat medlemsland eller tredje land.

Genom WTO-avtalet (GPA) och andra internationella avtal har Sverige åtagit sig att öppna upp upphandlingar för konkurrens även för leverantörer utanför EU. Det framgår även av artikel 25 i LOU-direktivet (2014/24/EU) att upphandlande myndigheter, i den mån de omfattas av angivna bestämmelser, inte ska ge leverantörer i de länder som anslutit sig till avtalen mindre gynnsam behandling än den som beviljas leverantörer i unionen.

Det kan förvisso noteras att WTO-avtalet bör medge vissa möjligheter att begränsa möjligheten för leverantörer i tredje land att delta i vissa upphandlingar, men jag kan inte se att detta utrymme har utnyttjats av Sverige vid utformningen av LOU. I övrigt kan nämnas att lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) innehåller särskilda bestämmelser om anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, däribland regler om när anbud kan förkastas (se 18 kap. 1–3 §§ LUF). Några motsvarande bestämmelser finns inte i LOU.

Se gärna även avsnittet International Public Procurement på Kommissionens webbplats för mer information om upphandling.

För att som leverantör bli aktuell för avrop måste man ha vunnit en upphandling av ett ramavtal. Annonser om upphandlingar finns på en rad olika registreradedatabaser som tillhandahålls av privata aktörer. I Sverige finns det alltså ingen nationell databas för aktuella upphandlingar.


På Konkurrensverkets webbplats hittar du ett annonsdatabasregister där samtliga registrerade databaser finns publicerade.

Utöver dessa databaser annonserar även vissa kommuner och andra upphandlande myndigheter aktuella upphandlingar på sina hemsidor. Vad gäller upphandling av kontrakt och ramavtal över tröskelvärdena måste den upphandlande myndigheten eller enheten dessutom annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily, TED.

Du kan läsa mer om att göra affärer med offentlig sektor på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

24 januari 2018 (Uppdaterat 19 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.