Start

Är streamingtjänster för direktsändning undantaget LOU?

Hej Vi har ett uppdrag att handla upp streamingtjänster för att direktsända kommunfullmäktiges möten, ser i lagstiftningen  3 kap 20§ punkt 1. att detta skulle kunna vara undantaget upphandling, är det så?

Mikael Augustsson

Publicerad 24 januari 2018

Hej Mikael!

Det framgår inte av din fråga vad ni är för typ av organisation, vilket påverkar svaret på din fråga. Enligt bestämmelsen i 3 kap. 20 § LOU gäller inte lagen för vissa upphandlingar inom radio- och tv-området.

I första punkten i bestämmelsen undantas upphandlingar som ska genomföras av en leverantör av medietjänster och som avser anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial avsett för medietjänster. Undantaget i första punkten är bara relevant för sådana upphandlande myndigheter som är leverantörer av medietjänster.

Av 3 kap. 20 § andra stycket LOU framgår att begreppet leverantör av medietjänster har samma betydelse som i radio- och tv-lagen. Av radio- och tv-lagen framgår att en leverantör av medietjänster är den som har det redaktionella ansvaret för valet av innehåll i en ljudradio- eller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv, och avgör hur innehållet struktureras. Som exempel på leverantörer av medietjänster kan nämnas Sveriges Television (SVT) för tv-sändningar och sökbar text-tv samt Sveriges Radio (SR) för ljudradiosändningar. SVT är även leverantör av beställ-tv-tjänsten SVT Play.

En upphandlande myndighet som avser att tillämpa undantaget i 3 kap. 20 § punkten 1 LOU bör därför säkerställa att den är en sådan leverantör av medietjänster som avses i radio- och tv-lagen.

I 3 kap. 20 § punkten 2 LOU undantas upphandlingar som avser sändningstid eller program som ska tillhandahållas av en leverantör av medietjänster. Undantaget riktar alltså in sig på situationen att en upphandlande myndighet vänder sig till en leverantör av medietjänster och anskaffar sändningstid eller program. Om exempelvis Sveriges riksdag vill TV-sända sina debatter kan avtal avseende sändningstid ingås utan upphandling.

För att tillämpa undantaget i 3 kap. 20 § LOU måste den upphandlande myndigheten alltså antingen själv vara en sådan leverantör av medietjänster som avses i radio- och tv-lagen, alternativt anlita en sådan leverantör av medietjänster för att utföra ett uppdrag avseende sändningstid eller program inom radio- och tv-området.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 968 - undantaget är bara relevant för sådana leverantörer av medietjänster som är upphandlande myndigheter
  • 3 kap. 1 § punkten 6 radio- och tv-lagen (2010:696) - en leverantör av medietjänster är den som har det redaktionella ansvaret för valet av innehåll i en ljudradio- eller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv, och avgör hur innehållet struktureras
  • prop. 2009/10:115 s. 276 f. - som exempel på leverantörer av medietjänster kan nämnas Sveriges Television (SVT) för tv-sändningar och sökbar text-tv samt Sveriges Radio (SR) för ljudradiosändningar. SVT är även leverantör av beställtv-tjänsten SVT Play
  • prop. 2015/16:195 s. 968 - undantaget riktar alltså in sig på situationen att en upphandlande myndighet vänder sig till en leverantör av medietjänster och anskaffar sändningstid eller program. Om exempelvis Sveriges riksdag vill TV-sända sina debatter kan avtal avseende sändningstid ingås utan upphandling.
Med vänliga hälsningar,

Johan

26 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.