Start

Är avgiftsbelagda kvalificeringssystem tillåtet?

Publicerad 02 februari 2018
Hej

Vissa myndigheter inom transportsektorn använder sig av ett externt "förkvalificeringssystem" som är avgiftsbelagt för leverantörer/anbudsgivare och där ex en av myndigheterna som använder lösningen menar på att leverantörerna via systemet anses vara "kontrollerade och godkända" samt ger myndigheten en snabbare och effektivare upphandlingsprocess. Hur ser Upphandlingsmyndigheten på att vissa upphandlingar "göms" bakom en avgiftsbelagd tjänst med endast betalande leverantörer, och kan en myndighet uttrycka sig som så att tack vare tjänsten så anses leverantören vara "kontrollerad och godkänd"? Borde inte den kontrollen göras av myndigheten själv och för varje upphandling?

Anonym

Publicerad 02 februari 2018

Hej,

Det finns inga hinder mot att upphandlande enheter använder sig av kvalificeringssystem (eller prekvalificeringssystem, vilket innebär samma sak) vid en upphandling enligt något av de tvåstegsförfaranden som föreskrivs i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Kvalificeringssystemet syftar till att vinna tid för den upphandlande enheten och innebär att myndigheten har möjlighet att rikta sig till förkvalificerade leverantör i systemet utan att behöva annonsera den enskilda upphandlingen.

Kvalificeringssystemet ska annonseras och den upphandlande enheten ska ange vilka krav en leverantör ska uppfylla för att kvalificera sig enligt kvalificeringssystemet och, i den utsträckning som framgår av 13 kap. LUF, grunder för uteslutning från kvalificeringssystemet. Om kraven för deltagande i kvalificeringssystemet omfattar tekniska specifikationer, ska bestämmelserna i 9 kap. 1–11 och 13–16 §§ LUF tillämpas.

Att en leverantör är kvalificerad och upptagen i kvalificeringssystemet innebär inte att den är kvalificerad i varje upphandling som systemet omfattar, eftersom systemet oftast endast uppställer minimikrav på leverantören. Kvalificeringen till ett system är alltså endast ett led i kommande upphandlingar. Vill den upphandlande enheten rikta sig till leverantörer som inte omfattas av kvalificeringssystemet kan den upphandlande enheten annonsera upphandlingen som vanligt enligt något av förfarandena i LUF. Den upphandlande enheten är alltså inte tvungen att tillämpa systemet. Det är tillåtet att genomföra en ”vanlig” upphandling trots att ett kvalificeringssystem upprättats.

Eventuella avgifter som tas ut i samband med ansökan om kvalificering ska stå i proportion till de kostnader som driften av systemet medför.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 4 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - upprättande av ett kvalificeringssystem
  • 14 kap. 5–6§§ LUF - fastställande av krav och regler för kvalificeringssystemet
  • Falk, Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster – en kommentar, s. 377–379 - kvalificeringen till ett system är endast ett led i kommande upphandlingar
  • prop. 2006/07:128, s. 536 - det är tillåtet att genomföra en ”vanlig” upphandling trots att ett kvalificeringssystem upprättats
  • prop. 2015/16:195 s. 761 - avgifterna för att delta i ett kvalificeringssystem ska vara proportionerliga.
Uppdaterad: den 10 februari 2020

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

07 februari 2018

Hej
Får man begränsa antalet leverantörer i ett Kvalificeringssystem eller är det som i ett dynamiskt inköpssystem att alla som kvalificerar sig ska godkännas?

Mvh Veronica

vandersson0630@gmail.com

16 februari 2021

Hej Veronica,

Alla leverantörer som uppfyller kraven för systemet ska godkännas.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

18 februari 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.