Start

Ska LOU tillämpas då en upphandlande myndighet köper varor och tjänster i diktaturer?

Hej!
Jag har en fundering... om man som upphandlande myndighet ansvarar för t.ex. underhåll och drift av svenska anläggningar utomlands, utanför EU och därför behöver upphandla t.ex. byggledare, projektledare och andra konsulttjänster i ett land med (förslagsvis) en diktatorisk ledning. Tyvärr har världens alla länder inte anammat det viktiga som LOU står för, och vissa länder premierar kanske inhemsk arbetskraft framför konkurrensutsättningen på EU marknaden. Vad gäller då för den upphandlande myndigheten? Upphandlande myndigheten har en skyldighet att följa LOU och det inhemska landets lagar och regler följer inte LOU. Vilken lagstiftning gäller då för den upphandlande myndigheten? Hur ska en upphandlande myndighet agera i sådana situationer?

Med vänlig hälsning, Johanna

Johanna

Publicerad 09 februari 2018

Hej Johanna,

En organisation som enligt svensk rätt är att anse som en upphandlande myndighet ska alltid följa bestämmelserna i LOU då de anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Varifrån varorna kommer eller var tjänsten kommer att utföras saknar i regel betydelse. Du kan höra mer om detta i Konkurrensverkets podcast, avsnitt 4, drygt 9 minuter in i avsnittet.

Beroende på vad det är som ska upphandlas kan någon av de undantag som räknas upp i LOU bli tillämpliga. Om det exempelvis gäller en tjänst som ska utföras på en svensk ambassad utomlands är det i vissa fall möjligt att någon av bestämmelserna om upphandling som rör försvar och säkerhet blir tillämpliga.

Vidare ska LOU inte heller tillämpas då det gäller en upphandling som en upphandlande myndighet är skyldig att genomföra enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaranden, om bestämmelserna har fastställts genom vissa rättsliga instrument eller internationella organisationer. Ett exempel på sådana bestämmelser skulle eventuellt kunna vara WTO:s Agreement on Government Procurement (jämför prop. 2015/16:195, s. 957).

Att som upphandlande myndighet även följa lagarna i det land där tjänsten ska utföras behöver inte nödvändigtvis innebära en motsägelse. Vad som gäller i de fall de svenska lagar som den upphandlande myndigheten är skyldig att följa står i strid med de inhemska lagarna är främst en fråga av folkrättslig karaktär som jag tyvärr inte har möjlighet att besvara inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - definitionen av offentlig upphandling
  • 3 kap. 3-6 §§ LOU - bestämmelser om upphandling som rör försvar och säkerhet
  • 3 kap. 8 § LOU - upphandling enligt vissa internationella regler.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

9 februari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.