Start

Hur ska riktlinjer för direktupphandling utformas?

Publicerad 26 februari 2018
En upphandlande myndighet är skyldig att besluta riktlinjer för användning av direktupphandling.

I riktlinjerna kan det framgå hur myndigheten ska och får genomföra sina direktupphandlingar. Dessa riktlinjer är dock endast interna styrdokument, och det behöver inte innebära ett brott mot upphandlingslagstiftningen om en myndighet inte skulle följa sina egna interna riktlinjer när en direktupphandling genomförs.

Några exempel ur myndigheternas riktlinjer och dokumentationer finns i Konkurrensverkets rapport Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner (2016:11), s. 79 ff.

Källhänvisningar
19 a kap. 15 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - skyldigheten att besluta riktlinjer för direktupphandling.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 26 februari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Frågeservice är stängt den 29 maj på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.