Start

Får man ändra entreprenadform i ett ramavtal?

Om man har gjort en ramavtalsupphandling tecknat ramavtal innehållande förnya konkurrensutsättning  avseende byggarbeten med ABT06 som grund. Får man använda sig av dessa ingångna ramavtal att göra förnyad konkurrensutsättning med de antagna leverantörer men att den förnyade konkurrensutsättningen avser AB 04 istället.

Lasse

Publicerad 27 februari 2018

Hej Lasse,

Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet. Då ABT 06 och AB 04 skiljer sig från varandra både i de allmänna bestämmelserna och i de administrativa föreskrifterna så skulle det betyda att, om man ändrar entreprenadform från en totalentreprenad till en utförandeentreprenad, villkoren i kontraktet sannolikt kunna anses avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet om det i ramavtalet angivits att endast ABT 06 ska tillämpas vid de förnyade konkurrensutsättningarna.

En sådan avvikelse från ramavtalets villkor skulle kunna betraktas som en väsentlig förändring av kontrakt och utgöra en otillåten direktupphandling.

Vid en förnyad konkurrensutsättning får villkoren i ramavtalet, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor. Men det ska i så fall ha angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet. Det vill säga om det i upphandlingsdokumenten framgått att avrop kommer att ske antingen med ABT 06 eller AB 04 som grund så hade det inte funnits några hinder för detta.

Källhänvisningar
7 kap. 3 § andra stycket samt 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet.

Med vänliga hälsningar,

Maria

02 mars 2018 (Uppdaterat 09 mars 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.