Start

Gäller den förlängda avtalsspärren för alla delområden i en upphandling?

Hej,

I en delad upphandling (uppdelad på exempelvis tre delområden) så vill vi, om överprövning sker, teckna avtal för de delområden som inte berörs av överprövningen.

Behöver tre separata tilldelningsbeslut skickas (ett för varje delområde) eller kan det i ett och samma tilldelningsbeslut specificeras vilka leverantörer som tilldelas kontrakt för respektive delområde?

Jag undrar vid det sistnämnda fallet vad som händer vid en överprövning och avtalsspärren förlängs. Förlängs avtalsspärren automatiskt för samtliga delområden om beslutet för de tre delområdena skickats i samma tilldelningsbeslut eller förlängs avtalsspärren endast för det delområde som berörs av överprövningen?

Emma

Publicerad 19 mars 2018

Hej Emma!

Om den förlängda avtalsspärren kommer att gälla för alla delar av upphandlingen beror främst på hur leverantören utformat sin ansökan om överprövning. Om ansökan om överprövning endast rör en av delarna i upphandlingen gäller ingen förlängd avtalsspärr för de delar som inte omfattas av ansökan om överprövning, förutsatt att det tydligt framgår att upphandlingen är uppdelad. Detta kan framgå genom att myndigheten planerar att teckna flera separata kontrakt för exempelvis olika områden. Den upphandlande myndigheten kan då teckna avtal för de områden som inte berörs av ansökan om överprövning.

Hur den upphandlande myndigheten valt att utforma tilldelningsbeslutet, det vill säga som separata beslut för respektive område eller som ett beslut som avser alla olika delar, bör inte spela någon roll för bedömningen i frågan (se Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 8953–12 och mål nr 7251–12).

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

21 mars 2018 (Uppdaterat 20 mars 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.