Start

Hur gammal kan en sanningsförsäkran vara vid en förnyad konkurrensutsättning?

På sida 11-12 skriver  ni att "om den avropande myndigheten även upphandlade själva ramavtalet har den redan tillgång till bevisen och behöver vanligtvis inte begära in dem. Skulle dock bevisen av någon anledning inte längre vara aktuella måste myndigheten begära in nya."

Hur bedömer ni att upphandlande myndigheter ska behandla en sanningsförsäkrans aktualitet vid förnyade konkurrensutsättningar. Det är svårt att veta om den tidigare inlämnade sanningsförsäkran fortfarande är aktuell. Firmatecknaren/den behöriga företrädaren som skrivit under sanningsförsäkran kan ju bytas ut, eller de omständigheter som omfattas av uteslutningsgrunderna sker dagen innan de lämnar anbud i den förnyade konkurrensutsättningen.

Bör man begära in en ny sanningsförsäkran för varje förnyad konkurrensutsättning som man genomför, trots att man har fått in en sanningsförsäkran från leverantören redan vid upphandlingen av ramavtalet?

Andersson

Publicerad 20 mars 2018

Hej!

Varken i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i LOU-direktivet anges en tidsgräns för hur gamla bevis får vara. Av direktivet framgår endast att bevis med koppling till leverantörsprövningen ska vara ”uppdaterade”, vilket får anses avse att de ska spegla aktuella förhållanden. I skälen till direktivet står vidare att det är viktigt att de upphandlande myndigheternas beslut grundar sig på aktuella uppgifter med tanke på att viktiga förändringar kan ske snabbt. En upphandlande myndighet måste därför grunda sin bedömning på hur stor risken är för att ett gammalt bevis inte längre speglar aktuella förhållanden.

Upphandlingsmyndigheten kan inte ange någon generell tidsgräns för hur gammal en sanningsförsäkran får vara. Om en ny sanningsförsäkran måste begäras in vid den förnyade konkurrensutsättningen är något som får avgöras i det enskilda fallet.

Att ställa sig själv följande fråga kan underlätta bedömningen: Skulle jag ha godtagit en så här gammal sanningsförsäkran vid upphandlingen av själva ramavtalet?

Om svaret på den frågan är nej, bör en ny sanningsförsäkran begäras in vid den förnyad konkurrensutsättningen.

Källhänvisningar
  • Artikel 59.4 andra stycket i LOU-direktivet - bevis med koppling till leverantörsprövningen ska vara uppdaterade
  • Beaktandesats 85 i LOU-direktivet - det är viktigt att de upphandlande myndigheternas beslut grundar sig på aktuell information, framför allt vad gäller skäl för uteslutning, med tanke på att viktiga förändringar kan ske ganska snabbt.
Vänligen,

Robin

23 mars 2018 (Uppdaterat 27 mars 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.