Start

Är det tillåtet att betala ut "prispengar" för vinnande anbud vid direktupphandling?

Publicerad 28 mars 2018
Hej! Har en upphandling som jag idag inte vet om den "kvalar in" som projekttävling eller direktupphandling. Saken är i alla fall att sakansvariga för upphandlingen vill dela ut ett pris i pengar till vinnande bidrag/anbud. Är det tillåtet i fall man gör direktupphandling?

Helena Liljeqvist

Publicerad 28 mars 2018

Hej Helena,

Projekttävling och direktupphandling är två olika metoder för anskaffning.

Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag. Bestämmelserna om projekttävlingar framgår av 18 kap. LOU för projekttävlingar vars värde uppgår till minst tröskelvärdet respektive 19 kap. 34 § LOU för projekttävlingar vars värde understiger tröskelvärdet.

Det borde inte finnas något upphandlingsrättsligt hinder mot att ersätta leverantören i en direktupphandling genom att överföra ersättningen (”prispengarna”) omedelbart vid tilldelning. En förutsättning är givetvis att upphandlingens värde uppgår till högst direktupphandlingsgränsen eller att någon annan förutsättning för att genomföra en direktupphandling föreligger. Det borde inte finns något hinder mot att genomföra en direktupphandling på ett snarlikt sätt som en projekttävling enligt övriga bestämmelser i LOU utan att för den sakens skull behöva omfattas av skyldigheterna som av bestämmelserna om projekttävlingar, eftersom det inte finns några bestämmelser som styr hur en direktupphandling ska gå till.

Notera att det är den upphandlande myndigheten som måste avgöra utifrån omständigheterna i det enskilda fallet om anskaffningen avser en upphandling eller en projekttävling.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 19 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - definitionen av projekttävling
  • Högsta Förvaltningsdomstolens dom i HFD 2018 ref. 60 - Det förhållandet att en upphandlande myndighet kan välja att låta sig inspireras av de detaljerade och direktivstyrda reglerna medför inte att de reglerna blir tillämpliga vid en eventuell domstolsprövning.
Med vänlig hälsning,

Gustav

05 april 2018 (Uppdaterat 04 april 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.