Start

Tips på litteratur om offentlig upphandling?

Hej!

Kanske en lite annorlunda fråga, men jag undrar om ni har tips på bra litteratur inom området offentlig upphandling och därtill angränsande områden? Tänker till exempel på litteratur om upphandlingsjuridik och upphandlingsprocessen, men även på angränsande områden som avtalsskrivning, projektledning, utvärderingsmetoder och liknande. Vilken litteratur använder ni som sitter här och svarar på frågor - om man bortser från propositioner, förarbeten och liknande?

Kanske kan andra upphandlare hjälpa till med tips i kommentarsfältet? Vilken litteratur klarar ingen upphandlare/inköpare sig utan?

Marcus Bäckström

Publicerad 10 april 2018

Hej Marcus,

Det är svårt att ge tips på bra litteratur inom området eftersom en bedömning om vad som är att anse som bra beror på personliga preferenser.

Ett urval av upphandlingsrelaterad tryckt litteratur är följande (i bokstavsordning):
  • Arrowsmith, Sue, The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK Volume 1, 3:e uppl., Sweet & Maxwell, London, 2014
  • Asplund, Anders, m.fl., Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure, Stockholm, 2012
  • Falk, Jonas, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, Jure, Stockholm, 2014
  • Forsberg, Niclas, Upphandling – enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV, 4:e uppl., Wolter Kluwer, 2017
  • Lindbäck, Mats, Metodhandboken – upphandlarens guide för strategier, kravställning och utvärdering, SKL Kommentus AB, 2017
  • Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna, 5:e uppl., Jure, 2019
  • Rosén Andersson, Helena, m.fl., Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, 2:a uppl., Norstedts Juridik, 2015
Därutöver använder vi ett antal digitala betaldatabaser på internet. För att hitta domar använder vi i första hand Konkurrensverkets databas med domstolsavgöranden.

Se även en grundläggande genomgång av upphandlingsreglerna i Upphandlingsreglerna – en introduktion på Konkurrensverket webbplats.

Vi tar mer än gärna emot tips i kommentarsfältet!

Med vänlig hälsning,

Gustav

12 april 2018 (Uppdaterat 28 april 2022)

Tack! Jag förstår att det kan vara svårt att tipsa om objektivt bra litteratur, men främst var jag ute efter något forum där man kan dela med sig av (vad man själva anser vara) bra litteratur för en upphandlare/inköpare. Utöver de som nämns ovan:

O'brien, Jonathan, Category Management för Inköp, Studentlitteratur AB, 2009

Tönnquist, Bo, Projektledning, Sanoma Utbildning AB, 2014 (femte upplagan)

Molin, Anna, Avtal - Praktisk handbok om hur du skriver avtal och kontrakt, BL Information AB, 2014 (fjärde upplagan)

Löwstedt Lundell, Eva-Lotta & Bergström, Björn, Tio principer för en framgångsrik upphandling, Liber, 2015

Ser fram emot, förhoppningsvis, fler tips i kommentarsfälten.

Marcus

13 april 2018


Heh!
Har ni tips på relevant litteratur kring golv- och takpriser? Det verkar vara svårt att hitta något.
Tack på förhand

//Maria

Maria

06 juli 2021

Hej Maria,

Frågan om så kallade golvpriser och takpriser har framför allt behandlats i praxis. Därför vill vi främst tipsa om de rättsfall som ligger till grund för bedömningen om golv- och takpriser är tillåtna:Tyvärr känner vi inte till någon litteratur som specifikt tar upp golv- och takpriser. Istället kan vi tipsa om några artiklar:
  • Linder, Jesper, Golvprisers tillåtlighet vid offentlig upphandling, Upphandlingsrättslig tidskrift, UrT 2019:2 s. 95
  • Krantz, Maria, Onormalt låga anbud inom offentlig upphandling – teoretisk och praktisk tillämpning, Upphandlingsrättslig tidskrift, UrT 2019:3 s. 169
  • Ågren, Robert, Golv- och takpriser i offentlig upphandling, Upphandlingsrättslig tidskrift, UrT 2020:2 s. 47. 
Med vänlig hälsning,

Rasmus

09 juli 2021 (Uppdaterat 06 mars 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Frågeservice är stängt den 29 maj på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.