Start

Hur ska jag besvara en privat inkommen fråga i en annonserad upphandling?

Hej,
Under annonserings tiden på Tend Sign har jag fått en Privat Fråga, hur måste jag svara på den till alla eller bara den som ställt Privat fråga ?

Peter Andersson

Publicerad 19 april 2018

Hej Peter,

I första hand bör du utreda om detta är reglerat i upphandlingsdokumenten. I det fallet att det framgår av upphandlingsdokumenten att alla frågor besvaras och förmedlas till samtliga som hämtat upphandlingsdokumenten samt publiceras via upphandlingsverktyget så kan det vara lämpligt att följa organisationens egna instruktioner.

Är denna fråga inte hanterad i upphandlingsdokumenten måste den upphandlande myndigheten bedöma vad frågan avser och vad svaret kommer vara. Avser leverantörens fråga en begäran om att myndigheten ska lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten ska myndigheten lämna upplysningarna skriftligen till alla leverantörer som deltar i upphandlingsförfarandet.

Avser frågan något annat bör den upphandlande myndigheten i bedömningen om hur den ska hantera frågan särskilt beakta myndighetens serviceskyldighet enligt 6 § förvaltningslagen, principen om öppenhet och likabehandlingsprincipen. I bedömningen bör den upphandlande myndigheten avgöra om frågan, och framför allt svaret, på något sätt är av relevans för potentiella anbudsgivares möjligheter och förutsättningar att lämna sina bästa anbud. Med andra ord bör myndigheten bland annat fråga sig om det är fråga om information som skulle kunna påverka utformningen av anbuden om andra anbudsgivare känt till informationen. Vid osäkerhet om vad som gäller kan det vara lämpligt att kommunicera såväl frågan som svaret till alla leverantörer som deltar i upphandlingsförfarandet.

Vidare kan det vara lämpligt att avidentifiera (anonymisera) alla frågor och svar i en upphandling. Detta för att iaktta den absoluta anbudssekretessen under upphandlingsförfarandet.

Källhänvisningar 
  • 12 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU ) – kompletterande upplysningar
  • 6 § förvaltningslagen (2017:900) – myndighetens serviceskyldighet
  • 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) –absoluta anbudssekretessen.
Med vänlig hälsning,

Gustav

23 april 2018 (Uppdaterat 29 april 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.