Start

Kan den upphandlande myndigheten avstå från att köpa vissa avtalade produkter?

Hej!

Jag undrar om en offentlig verksamhet har rätt att göra ett urval av produkter från ett avtal som blivit upphandlat?

För att vara tydlig, en upphandling sker och många produkter kommer in på avtal. efter att avtal är tecknat inser man att det blev alldeles för många produkter. därför väljer man att göra ett urval av hela det upphandlade sortimentet och väljer då bort en hel del produkter som från början är upphandlade. är detta ok?

anonym

Publicerad 27 april 2018

Hej,

Det går tyvärr inte att ge ett generellt svar på din fråga om detta är tillåtet eller inte, eftersom det är många omständigheter som kan påverka den upphandlande myndighetens möjlighet att göra på det sätt du beskriver.

Till att börja med måste man titta på villkoren i det tecknade avtalet för att se vilka förpliktelser parterna har åtagit sig att utföra. Om det till exempel rör sig om ett ramavtal där den upphandlande myndigheten inte garanterar några inköpsvolymer har den således ingen skyldighet att exempelvis köpa en viss mängd av en viss vara. Om det däremot rör sig om ett kontrakt där myndigheten har förbundit sig att köpa den aktuella varan är den givetvis skyldig att köpa varan enligt villkoren i avtalet.

Vidare finns olika bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) som reglerar ändringar av kontrakt och ramavtal (se 17 kap. 9–14 §§ LOU). För att en ändring av kontraktet eller ramavtalet ska vara tillåtet krävs det givetvis att avtalsparterna är överens om ändringen ifråga (alternativt att avtalet innehåller villkor som ger den ena parten en ensidig rätt till ändringen) samt att ändringen är tillåten enligt någon av ovan angivna bestämmelser.

Läs mer
Läs mer om myndigheters skyldighet att beställa från ramavtal i inlägget Ramavtal med oväntat låg beställning, bryter myndigheten mot avtalet? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

30 april 2018 (Uppdaterat 30 april 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.