Start

Överklaga ett kommunalt beslut om otillåten direktupphandling

Min kommuns fullmäktige har godkänt ett avtal som innehåller en otillåten direktupphandling. Kan jag som kommuninvånare överklaga hos förvaltningsrätten och hemställa om att avtalet ogiltigförklaras, eller kan bara en förfördelad leverantör göra detta? Det handlar om ett täktarrende där en del av kompensationen är att arrendatorn bygger en väg värd 10 mkr åt kommunen och utan att annonsera detta.

Bo Nilsson

Publicerad 21 maj 2018

Hej Bo,

Möjligheten att ansöka om överprövning med stöd av LOU
Möjligheten att som privatperson ansöka om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är ytterst begränsad. Det är endast en leverantör som anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada som har rätt att få en upphandling överprövad, se 20 kap. 4 § LOU. HFD har även slagit fast att leverantören dessutom ska ha eller ha haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i samma upphandling, se HFD 2017 ref. 62. En leverantör som inte har eller har haft något sådant intresse har med andra ord inte talerätt.

Möjligheten att överklaga med stöd av kommunallagen
I 13 kap. kommunallagen (KL) finns det möjlighet för invånare i en kommun att överklaga vissa beslut som fattas i kommunen. I LOU finns dock en begränsning som innebär att upphandlingar inte är möjligt att överklaga med stöd av bestämmelserna i KL.

Tipsa om upphandlingsproblem
Om man misstänker att en upphandlande myndighet har handlat i strid med bestämmelserna i LOU kan man vända sig till Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet över upphandlingsområdet. Mer information om Konkurrensverkets verksamhet och hur man går till väga finner du på Konkurrensverkets webbplats.

Källhänvisningar
20 kap. 19 § LOU - beslut enligt LOU kan inte överklagas enligt 13 kap. KL.

Med vänliga hälsningar,

Rasmus

29 maj 2018 (Uppdaterat 25 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.