Start

Får en upphandlande myndighet ta betalt av leverantören vid en tjänstekoncession?

Hej,
i en tjänstekoncession av sluttäckning av deponi får man nyttjande rätten att ta in schaktmassor för att kunna sluttäcka. Man skall då i "gengäld" projektera, dokumentera och utföra sluttäckningen enligt krav från sluttäckningsplanen.
Entreprenören som får tjänstekoncessionen tar då betalt av leverantörer för att de kör dit schaktmassor och dessa pengar använder entreprenören till att utföra de åtaganden som föreskrivits. So far so good.

Men det står följande i Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud:
Ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån högsta möjliga ersättning till kommunen.
Pris – ersättning som ges till kommunen för att få nyttjanderätten att lägga massor på xxx deponi.


Är detta OK enligt en tjänstekoncession?

Tacksam för svar

Susanne Lindström

Publicerad 29 maj 2018

Hej Susanne,

Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) är generellt sett en betydligt mer flexibel lag än vad till exempel lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) är.

En upphandlande myndighet eller enhet ska enligt tilldela en koncession med användning av tilldelningskriterier som är
  • förenliga med de grundläggande principerna,
  • har anknytning till det som ska anskaffas,
  • säkerställer att anbuden bedöms i konkurrens med varandra i syfte att fastställa allmänna ekonomiska fördelar för myndigheten eller enheten, och
  • inte ger myndigheten eller enheten obegränsad valfrihet.
Under förutsättning att punkterna ovan uppfylls får en upphandlande myndighet eller enhet använda tilldelningskriterier som utgår ifrån att koncessionshavaren ska ersätta myndigheten eller enheten. Tyvärr gör inte Upphandlingsmyndigheten bedömningar i enskilda fall. Personligen ser jag inget hinder ur ett rättsligt perspektiv att en koncession kan innehålla en transaktion där ekonomisk ersättning utgår från koncessionshavaren och ges till den upphandlande myndigheten eller enheten.

Källhänvisningar
13 kap. 1 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) - en upphandlande myndighet eller enhet ska enligt tilldela en koncession med användning av tilldelningskriterier.

Med vänlig hälsning,

Gustav

01 juni 2018 (Uppdaterat 05 juni 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.