Start

Agenda 2030 för upphandlare

Publicerad 30 maj 2018
Hur kan FN:s 2030-agenda mål påverka mig i mina kommande upphandlingar och kan jag som upphandlare ställa särskilda krav på leverantörer med av hjälp FN:s 2030-agenda?

Burak

Publicerad 30 maj 2018

Hej,

Agenda 2030 är ett målramverk med de 17 globala målen och 169 delmål. I Sverige inkluderar det nationella genomförandet kommuner och landsting liksom statliga myndigheter och Regeringskansliet, se regeringskansliets webbplats. För att nå målen i Agenda 2030 har regeringen pekat ut offentlig upphandling som en viktig del. Ett av delmålen, 12.7, handlar också om att främja hållbar upphandling offentlig upphandling.

Agenda 2030 ger inte i detalj vägledning för vilka krav man bör ställa i offentlig upphandling, men visar vilka mål som världens länder har åtagit sig att arbeta för. Det kan användas som en vägledning för en organisations eget hållbarhetsarbete. Många organisationer har också satt upp egna hållbarhetsmål som kopplar till Agenda 2030. Om det finns interna hållbarhetsmål kan de användas som en vägledning för hur organisationens upphandlingsverksamhet kan bidra till Agenda 2030-målen. Som ett stöd för att ställa relevanta sociala och miljömässiga krav i upphandlingarna kan man till exempel använda sig av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och arbetsrättsliga villkor.

Läs mer om Offentliga affärer och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 på vår webbplats.

Mvh

Lisa

Upphandlingsjurist

1 juni 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.