Start

Finns utrymme för innovation och/eller utveckling under pågående avtal?

Hej,
  1. Går det att teckna avtal under längre tid än ett till två år och samtidigt säkerställa att vi kan få ta del av teknikutvecklingen under avtalsperioden? 
  2. Kan vi kombinera en initial leverans av något som redan finns med en kommande leverans av något som ska utvecklas? 
  3. Kan man ha det senare som ett tilldelningskriterium? Om ja, hur utvärderar man det i så fall?
Med vänliga hälsningar,

Upphandlaren

Publicerad 31 maj 2018

Hej,

Går det att teckna avtal under längre tid än ett till två år och samtidigt säkerställa att vi kan få ta del av teknikutvecklingen under avtalsperioden?
Avtalets löptid utgör inget hinder för att ta del av teknikutveckling under löptiden. I avtalsvillkoren går det bra att reglera att för en viss produkt ska leverantören leverera senaste tillgängliga modellen. Om den upphandlande myndigheten vill att leverantören ska kunna höja priset i och med den ersättande produkten behöver det framgå av avtalet.

För områden där det sker snabb teknisk utveckling kan det vara intressant att titta närmare på dynamiska inköpssystem. Läs mer om dynamiska inköpssystem på vår webbplats.

Kan vi kombinera en initial leverans av något som redan finns med en kommande leverans av något som ska utvecklas? 
Det är möjligt att åstadkomma detta. Finns en osäkerhet om vad utfallet blir av utvecklingen kan det vara lämpligt att formulera detta som en option i avtalsvillkoren.

Om till exempel den initiala leveransen avser 100 stycken exemplar av produkt X kan optionen formuleras enligt följande (utifrån ditt exempel). Leverantören ska utveckla produkten X till Y. Den upphandlande myndigheten har en option att beställa 50 stycken exemplar av produkt Y. Den upphandlande myndigheten behöver givetvis utreda och formulera ytterligare villkor för att göra exemplet tillämpbart i praktiken, till exempel definiera produkten Y och reglera eventuell prissättning.

Kan man ha det senare som ett tilldelningskriterium? Om ja, hur utvärderar man det i så fall?
Att ha tilldelningskriterier för produkter eller lösningar som inte finns kan vara svårt. Det kan lösas genom att man anger en funktion och leverantören lämnar anbud på en lösning som då bedöms utifrån tydliga bedömningskriterier i upphandlingsdokumenten. Teoretiskt går det ju att arbeta med tilldelningskriterier på utvecklingsförmågan hos företaget, förutsatt att det har en koppling till det som upphandlas och avsikten med kriteriet är att identifiera vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Med vänlig hälsning,

Gustav

31 maj 2018 (Uppdaterat 22 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.