Start

Behöver man upphandla sitt café i de egna lokalerna?

Hej måste det göras en upphandling för kaffé verksamhet på en polisstation

Johan

Publicerad 11 juli 2018

Hej Johan,

För att kunna besvara din fråga måste man bedöma om det enskilda inköpet utgör en upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet.

Bland annat bör ni utreda om köpet träffas av definitionerna ”offentlig upphandling” och ”kontrakt”. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som
  1. ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, och
  2. avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad.
Omformulerat kan man förenklat säga att om en upphandlande myndighet (Polismyndigheten är en upphandlande myndighet) vänder sig till en extern aktör som levererar en vara, tjänst eller byggentreprenad till myndigheten mot en ekonomiskt mätbar ersättning innebär det att ett kontrakt enligt LOU föreligger.

En upphandlande myndighet kan istället välja att bedriva verksamheten i egen regi. I sådana fall behöver inte verksamheten i sig upphandlas, men det föreligger fortfarande upphandlingsplikt för de inköp som behöver göras för att kunna bedriva verksamheten, exempelvis upphandling av kaffe och kakor.

Det förekommer att en upphandlande myndighets caféverksamhet istället för att upphandlas enligt LOU eller egen regi upphandlas som en tjänstekoncession. Då tillämpas lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Du kan läsa mer om koncessioner på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - definitionen av offentlig upphandling
  •  1 kap. 15 § LOU - definitionen av kontrakt.

Med vänlig hälsning

Mattias

12 juli 2018 (Uppdaterat 16 juli 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.