Start

Kan man använda golvpriser i befintliga avtal?

Hej,

Vad blir effekten av domen från HFD i redan påbörjade upphandlingar och ramavtal med förnyad konkurrensutsättning som tillämpar golvpriser?

// John

John

Publicerad 11 juli 2018

Hej John,

Högsta förvaltningsdomstolen om golvpriser
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i sin dom i mål nr 5924–17 (HFD 2018 ref. 50) konstaterat att det i princip inte är förenligt med likabehandlingsprincipen och bestämmelserna om onormalt låga anbud att utforma ett obligatoriskt krav som ett golvpris.

HFD uttalade att ett golvpris som det aktuella medför att den upphandlande organisationen saknar möjlighet att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra samt möjligheten att bedöma om ett lågt anbud var seriöst menat. Av domen kan utläsas att undantag kan förekomma, med hänvisning till EU-domstolens avgöranden i C‑147/06 och C‑148/06 SECAP och Santorso. I de angivna domarna framgår att det inte finns något absolut krav på att en anbudsgivare under alla omständigheter måste få yttra sig om de lämnat ett anbud som den upphandlande organisationen anser vara onormalt lågt, om effektiviteten vid förvaltningen av allmänna intressen skulle bli lidande. Det ges dock inte någon närmare ledning om vilka omständigheter som kan motivera att undantag kan göras.

Vad gäller i redan påbörjade upphandlingar?
Eftersom golvpris i princip inte är förenligt med likabehandlingsprincipen och bestämmelsen om onormalt låga anbud är det inte heller möjligt att använda sig av golvpris i en påbörjad upphandling, om inte något undantag är tillämpligt. Det saknar betydelse att en upphandling påbörjades innan Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) klargjorde rättsläget.

Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning
Rättsläget får betraktas som oklart vilka konsekvenser HFD:s dom får på ramavtal med förnyad konkurrensutsättning.

En sak som talar emot att det skulle vara tillåtet är att HFD anser att det i princip inte är förenligt med likabehandlingsprincipen att ange ett golvpris i en upphandling. En förnyad konkurrensutsättning är en upphandling. En sak som talar för att det är tillåtet är att det finns undantag där golvpris är tillåtna. Det är oklart om ett sådant undantag kan anses föreligga vid förnyad konkurrensutsättning. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

16 juli 2018 (Uppdaterat 21 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.