Start

Kan vi avsluta några, men inte alla, delkontrakt?

Hej

Vi upphandlade maskintjänster för ett par år sedan, resultatet blev ett antal avtal då upphandlingen delades upp i flera olika anbudsområden. Vi har nu sagt upp avtalen i vissa anbudsområden (inför optionsåret) då avtalen från båda sidor inte blev som vi hoppades på.

Jag fick då ett samtal om att det inte var tillåtet att säga upp vissa avtal, utan om vi ville säga upp avtalen i ett anbudsområde skulle vi vara tvungna att säga upp alla avtal i alla anbudsområden.
Vad gäller?

Thomas

Publicerad 29 augusti 2018

Hej Thomas,

Din fråga är främst av avtalsrättslig karaktär och får avgöras utifrån vad som anges i avtalen gällande uppsägning.

Generellt kan sägas att delkontrakt i en upphandling som är fristående i förhållande till varandra brukar behandlas som separata upphandlingar. Är upphandlingen utformad på ett sådant sätt och har ni dessutom tecknat separata kontrakt för respektive anbudsområde bör utgångspunkten vara att det är möjligt att avsluta några av kontrakten utan att övriga kontrakt påverkas. En bedömning måste dock göras i det enskilda fallet.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

29 augusti 2018 (Uppdaterat 16 september 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.