Start

Kan Upphandlingsmyndigheten hjälpa till i en överprövning?

Publicerad 19 september 2018
Hej,

Vi har ansökt om överprövning av en upphandling där det är uppenbart att den upphandlande myndigheten inte har följt LOU. Vi har försökt uppmärksamma om det under upphandlingen men myndigheten har helt struntat i att åtgärda felen trots att de skulle hunnit göra det innan sista anbudsdag! Vi misstänker att det finns mutor inblandat eftersom de försöker dölja information m.m.

Vad kan ni göra? Kan ni hjälpa oss att driva överprövningsprocessen i förvaltningsrätten?

Karl

Publicerad 19 september 2018

Hej Karl,

Inledningsvis vill vi beklaga att du upplever att en upphandling inte har gått rätt till. Upphandlingar som genomförts i strid mot LOU ska givetvis rättas eller göras om.

Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter (se förordningen med instruktion för Upphandlingsmyndigheten). Vi arbetar både övergripande och fördjupande vad gäller olika segment samt fokusområden. Det kan till exempel handla om att vi tar fram informationsmaterial eller vägledningar för att sprida kunskap om den offentliga upphandlingen. Vårt stöd inom olika områden kan såklart användas vid en överprövning. Inom ramen för vårt uppdrag kan vi dock inte hjälpa parter att driva en överprövningsprocess. Däremot kan domstolar begära in yttranden från oss.

Vår uppdragsgivare har valt att renodla vårt ansvarsområde till att endast omfatta stöd och inte tillsyn. Ansvaret för att bedriva tillsyn inom upphandlingsområdet och för att granska enskilda fall ligger på nedanstående myndigheter.

Den myndighet som ansvarar för tillsynen över den offentliga upphandlingen är Konkurrensverket (KKV). Du hittar KKV:s tipssida på deras webbplats. Där kan du tipsa om misstänkta allvarliga överträdelser av upphandlingslagarna.

Om du anser att du har blivit felaktigt behandlad av en myndighet kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). Du hittar JO:s webbplats här.

Justitiekanslern (JK) kan man också vända sig till om man anser sig ha blivit felaktigt behandlad av en myndighet. Du kan läsa mer på JK:s webbplats.

Med vänlig hälsning,

Gustav

20 september 2018 (Uppdaterat 05 oktober 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.