Start

Fråga om miljöspendanalysen på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Hej, mycket intressant att få ta del av miljöspendanalysen (på er hemsida) för kommuners inköp. Jag har några frågor:
  • el och värme: är det både svensk och utländsk el och värme beroende på var varan produceras?
  • jag tror det ska vara 16,4 miljoner kg eller 16 400 ton, inte 16,4 miljoner ton
  • jag rekommenderar färre värdesiffror i tabellerna :-) eftersom det är en osäker analys, om det är 20% osäkerhet kanske man ska nöja sig med två värdesiffror...

Anna Karlsson

Publicerad 03 oktober 2018

Hej

Roligt att du uppskattar Miljöspendanalysen!

I princip så är svaret på frågan, ja. De modeller som används för att räkna fram miljöbelastning för olika varor omfattar bland annat miljöbelastning för el och värme. Alla miljövärdena är i utgångsläget uppdelade på ett antal olika branscher. Olika branscher tillverkar olika kategorier av varor. Miljövärden för tillverkning har så långt möjligt försökts att läggas på respektive kategori av vara. Modellerna utgår från handelsflöden inom olika branscher och täcker branscher i Europa och de största importländerna utanför Europa. Handelsflödena i modellerna visar hur stor andel av olika varor som kommer från olika delar av Europa och andra länder. I miljöbelastningen för en kategori av inköp (exempelvis av en vara) finns alltså även miljöbelastning från exempelvis el och värme i tillverkningsledet representerad i proportion beroende på hur handelsflödena är representerade i modellerna. Handelsflödena ser olika ut för olika typer av varor. Modellerna är modeller och självfallet varken heltäckande eller perfekta.

För inköp i kommunerna av el så är miljöpåverkan från el är beräknad på "svensk el-mix". För inköp av fjärrvärme så är miljöpåverkan från fjärrvärme beräknad utifrån en rapport som med motsvarande metod (miljövärden genom input/output-analys) beräknat miljöpåverkan från ett fjärrvärmeverk i en större svensk stad.

Tack, det ska naturligtvis vara 16 408 ton inandningsbara partiklar (PM2.5-eq) i webbtexten.

Under avsnittet Material och metod (och på fler ställen) på webb så skriver vi att siffrorna är ungefärliga och vilka osäkerheter som finns i analysen men vi tar med oss tipset till uppdateringen, tack!

Med vänlig hälsning,

Jens

05 oktober 2018 (Uppdaterat 09 december 2020)

Stort tack för svaret! //Med vänlig hälsning Anna

Anna Karlsson

05 oktober 2018

Även jag tycker att detta är intressant läsning. Vi hade en genomgång av RUS för Gävleborg med Regionen för några veckor sedan där vi i Gävleborg då har ganska hög miljöpåverkan genom vår produktion. Någon jämförelse med konsumtion och miljöpåverkan fanns inte vilket vi då tycker är lika viktigt. Er information är väldigt intressant men jag saknar en uppdelad på kommuner.

Bor ju på landsbygd så rent logiskt bör vår miljöpåverkan genom konsumtion vara väldigt mycket lägre än dom stora kommunernas.

Så jag undrar helt enkelt dom dom siffrorna finns och är tillgängliga.

BengtOlof Sandberg

02 oktober 2019

Hej,

Tack för frågan och intresset! Ja, volymmässigt är det så. Det finns också mindre skillnader i vad som köps mer och mindre av. Det spelar också roll vad och hur mycket som köps in i form av verksamheter och vad och hur mycket man gör i egen regi. En annan sak som kan göra vissa siffror otydliga är hur man samverkar med andra kommuner. Det är ju inte ovanligt bland mindre kommuner att man har vissa verksamheter gemensamt i samverkan. Det påverkar i sin tur hur köp faktureras (faktureras man från leverantören eller via samverkanskommunen eller via kommunalförbund) vilket påverkar vad vi kan få ut av underlaget.

Vi har påbörjat en analys där kommuner grupperas utifrån SKR:s indelning i kommuner samt en gruppering i kommuner per invånare. Vi funderar bland annat på hur vi på ett bra sätt kan presentera dessa på webbplats. Det behövs ett interaktivt gränssnitt för att undvika att stapla upp en stor mängd oöverskådliga tabeller på varandra. Sådana tekniska lösningar finns många av men budgetutrymme hos oss finns det inte mycket av. Så framöver kanske vi kan presentera en sådan uppdelning på webben men jag vågar inte lova någonting.

Jens

03 oktober 2019 (Uppdaterat 09 december 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.