Start

Vad är egentligen ett beställarnätverk och vilka beställarnätverk finns?

Publicerad 19 oktober 2018
vilka beställarnätverk finns det?

Stefan Eriksson

Publicerad 19 oktober 2018

Hej Stefan,

Ett beställarnätverk arbetar inom ett specifikt avgränsat område och har ett tydligt fokus. Deltagarna är beställare och nätverket är en relativt permanent grupp med hög samlad kompetens inom sakområdet.

Nätverket arbetar med utvecklings- och innovationsfrågeställningar, utvärdering av nya lösningar och upphandlingsförberedelser med syfte är att utveckla och påverka en specifik marknad. Det finns förmodligen fler beställarnätverk, men några som Upphandlingsmyndigheten identifierat eller varit delaktig i dess framtagande är:
  • Bebo
  • Belok
  • Välfärdsteknik
  • Konstgräs
  • A challenge from Sweden
  • Räddningstjänst
  • Förorenade områden
Läs mer på vår webbplats om vad ett beställarnätverk är samt vem som är initiativtagare till att starta ett beställarnätverk.

Med vänliga hälsningar

Sara Kinnander

Sara

25 oktober 2018 (Uppdaterat 19 januari 2021)

Hej,
Finns det någon uppdaterad lista för 2020? Jag är intresserad av att komma i kontakt med andra kommuner som upphandlar inom arbetsmarknadsområdet/insatser för arbetssökande.

Linda Helmer

14 april 2020

Hej Linda,

Eftersom ett beställarnätverk startas på initiativ av antingen en statlig myndighet som har ett sektorsansvar för områden med angelägna samhällsmål eller av behovsägare i exempelvis en kommun så är det inte möjligt att skapa en heltäckande lista över de beställarnätverk som finns. Listan ovan är därmed endast exempel på beställarnätverk som vi har identifierat eller har varit delaktig i framtagandet av. Vi känner dessvärre inte heller till något beställarnätverk på arbetsmarknadsområdet, men det är inte osannolikt att det finns ett eller flera sådana.

Möjligen kan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ge dig ytterligare vägledning i frågan.

För att komma i kontakt med andra upphandlande myndigheter som gjort upphandlingar inom ett visst område kan du även söka i de annonsdatabaser som finns för att hitta både pågående och avslutade upphandlingar.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

15 april 2020 (Uppdaterat 19 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.