Start

Ändring av avtal vid tillämpning av LUFS

Publicerad 22 oktober 2018
Hej,

Vi har ett kontrakt upphandlat enligt LUFS som vi vill ändra. Det finns inga bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal som i övriga upphandlingslagar (LOU, LUF och LUK).

Innebär det här att vi inte kan göra några ändringar eller kan vi tillämpa ändringsbestämmelserna i de andra lagarna analogt?

Mvh,

Anders

Publicerad 22 oktober 2018

Hej Anders,

Det stämmer att det inte finns några bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Vilket utrymme det finns för ändringar i avtal upphandlade enligt LUFS får betraktas som oklart.

Att det finns ett utrymme för ändringar framgår av EU-domstolens rättspraxis. Bestämmelserna i LOU-direktivet, LUF-direktivet och LUK-direktivet avser främst att kodifiera EU-domstolens rättspraxis. Bestämmelserna innebär i någon utsträckning att utrymmet för ändringar av kontrakt ändras och i vissa avseenden utvidgas jämfört med EU-domstolens tidigare rättspraxis. LUFS bygger på ett äldre direktiv, LUFS-direktivet från 2009, vilket innebär att motsvarande bestämmelser inte återfinns där.

Rättstillämpningen får avgöra i vilken utsträckning vägledningen kan hämtas från bestämmelserna i de nya upphandlingsdirektiven vid ändringar av avtal upphandlade enligt LUFS.

KällhänvisningarMed vänlig hälsning,

Gustav

22 oktober 2018 (Uppdaterat 01 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.