Start

Hur förhåller sig villkoren för bredbandsstöd från Jordbruksverket till upphandlingslagarna?

När ett kommunägt energibolag söker stöd för bredbandsutbyggnad via Jordbruksverket (inom Landsbygdsprogrammet, det vill säga delvis finansierat med EU-medel) kräver jordbruksverket att inköp av både material och entreprenadtjänster konkurrensutsätts enligt deras föreskrifter (förfarandet skiljer sig från både LOU och LUF). Man hävdar alltså att de normala upphandlingsreglerna inte gäller de gånger man får stöd för utbyggnaden.

Vilket går egentligen före: Jordbruksverkets föreskrifter eller bestämmelserna i LUF?

Micke

Publicerad 25 oktober 2018

Hej Micke,

När det gäller frågor om Jordbruksverkets villkor för bredbandsstöd och föreskrifter hänvisar vi till Jordbruksverket. Läs mer om stöd till bredbandsutbyggnad på Jordbruksverkets webbplats.

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i specifika enskilda fall. Vi bistår däremot gärna med generell vägledning om kopplingarna mellan statsstöds- och upphandlingsreglerna utifrån din frågeställning.

Vem ansvarar för bredbandsstöd?
Bredbandsstöd beslutas av länsstyrelserna och utbetalas av Jordbruksverket. Stödet omfattas av EU:s statsstödsregler och skulle kunna omfatta avtalssituationer som även omfattas av upphandlingslagarna. Stödet och villkoren för utbetalningen av stödet följer av en förordning som regeringen beslutat och av Jordbruksverkets föreskrifter men även av bestämmelserna i Kommissionens allmänna gruppundantagsförordning. De statsstödsregler som regeringen har valt att tillämpa i förordningen innehåller krav på att stödet tilldelas efter en öppen, transparent, icke-diskriminerande och konkurrensutsatt urvalsprocess, där principen om teknikneutralitet iakttas, se artikel 52 i Kommissionens allmänna gruppundantagsförordning.

Kopplingarna mellan statsstöds- och upphandlingsreglerna
Vi tolkar din frågeställning som att de krav som Jordbruksverket och länsstyrelsen ställer i sig inte strider mot LOU eller LUF. Däremot uppfattar vi det som att du anser att vissa av de möjligheter som finns inom ramen för upphandlingslagarna inte kan tillämpas av den upphandlande myndigheten eller enheten till följd av de villkor som följer av Jordbruksverkets tillämpning av statsstödsreglerna.

Upphandlingsreglerna och statsstödsreglerna är två parallella regelverk som båda måste iakttas när de är tillämpliga. Det bör alltså inte finnas någon konflikt mellan villkoren för stödet och LOU utan båda regelverken måste tillämpas av de som omfattas av dem. De dubbla regelverken kommer däremot att begränsa de alternativ som skulle ha funnits för den upphandlande enheten i förhållande till de alternativ som skulle finnas om bara ett av regelverken var tillämpliga.

Med vänlig hälsning,

Gustav

29 oktober 2018 (Uppdaterat 01 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

OBS! Den 28 september är vår Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling.