Start

Hur ska man tolka bilaga 1 till LOU?

Hej,

i förteckningen, heter huvudgruppen för byggentreprenader, 45 och undergrupperna 45.XX.

Om man läser i t.ex. 45.21, omnämns - arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet(se 74.20) och i 45.25 - uthyrning av byggnadsställningar ..(se 71.32). Var finns 74.20 samt 71.32?

Upphandlare

Publicerad 29 oktober 2018

Hej,

Lagen om offentlig upphandlings (LOU:s) bilaga 1 förteckning över byggentreprenadkontrakt har enligt vår bedömning brister. En brist är att vissa hänvisningar fortfarande använder den äldre versionen av CPV-kodningen (från år 2003). Man tycks alltså ha missat att uppdatera vissa hänvisningar till gällande CPV-kodning (från år 2007). Det finns emellertid en korsreferenslista mellan gamla och gällande CPV-kodning som går att ladda ned här: korsreferenslista CPV 2003 till 2007 och vise versa.

I CPV av år 2003 så är 74200000-1 Arkitekt-, ingenjörs-, byggnads- och tillhörande tekniska konsulttjänster. Enligt korsreferenslistan motsvaras denna kod i CPV av år 2007 av 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

71.32 kan vi kan tyvärr inte hitta i korsreferenslistan under version 2003. I version 2007 är 71.32 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster vilket vi väl kan sluta oss till inte är det som avses i din fråga.

Uthyrning av byggnadsställning skulle eventuellt kunna rymmas under varan byggnadsställning; 28112310-6 Byggnadsställning (CPV av år 2003) vilket motsvarar 44212310-5 Byggnadsställning i CPV av år 2007 eller 28112315-1 Utrustning för byggnadsställningar (CPV av år 2003) vilket motsvarar 44212315-0 Utrustning för byggnadsställningar i CPV av år 2007.

Övriga CPV-koder för byggnadsställning i CPV av år 2007 är 45262100-2 Arbete på byggnadsställning, 45262110-5 Nedmontering av byggnadsställning, 45262120-8 Uppförande av byggnadsställning men dessa ligger under grupp 45262000 bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning och avser inte (köp eller hyra av) varan utan avser "byggverksamhet", det vill säga att någon bygger ställningen.

Det är alltså skillnad på om det är varan byggnadsställning som ska hyras eller om hyran även omfattar byggandet (och/eller nedmontering) av byggnadsställningen. Är det sistnämnda som är fallet så omfattas upphandling av hyra av byggnadsställning inte av undantaget i bilagan. Istället gäller att även "resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar" ska ses som byggverksamhet. Vilket anges i bilagan under benämningen "Andra bygg och anläggningsarbeten".

Hoppas det hjälpte! Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jens

29 oktober 2018 (Uppdaterat 23 augusti 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.