Start

Kan ansvar för en upphandling överlåtas till ett privat företag?

Hej
Kan en myndighet (i detta fall en förvaltning) genom avtal förpliktiga en privat hyresvärd att upphandla byggkontrakt enligt LOU för myndighetens räkning?

Kristoffer

Publicerad 17 november 2018

Hej,

Det finns inga hinder i lagen om offentlig upphandling (LOU) mot att en upphandlande myndighet genom avtal ger en privat aktör i uppgift att upphandla kontrakt i enlighet med LOU för myndighetens räkning.

Detta innebär dock inte att en upphandlande myndighet kan överlåta sina skyldigheter som framgår av LOU till en annan aktör. LOU innehåller ett antal bestämmelser som är tvingande för upphandlande myndigheter som omfattas av lagen. Åläggs en upphandlande myndighet en skyldighet enligt en tvingande lagbestämmelse kan inte myndigheten avtala bort sådana skyldigheter om det inte framgår av lag.

Detta förhållande medför exempelvis att det är den upphandlande myndigheten som kan bli skyldig att ersätta den skada som har uppkommit för en leverantör om myndigheten (eller en aktör som myndigheten anlitar för att följa LOU för myndighetens räkning) inte har följt bestämmelserna i LOU.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

20 november 2018 (Uppdaterat 07 mars 2021)

Är det förenligt med kommunallagen att en kommun genom avtal förpliktar ett privat bolag att genomföra en upphandling för kommunens räkning? Enligt 6 kap. 4 i befogenhetslagen kan delegation ske till en inköpscentral, men hur blir det med ett privat bolag?

Hugo

16 december 2018

Hej Hugo,

Det stämmer att en nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunalförbund enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får delegera beslutanderätten i en upphandling till en inköpscentral. Att anlita en inköpscentral är inte upphandlingspliktigt och inköpscentralen kan även bistå med inköpsstöd.

En privat aktör som inte är att anse som en upphandlande myndighet eller enhet kan inte vara en inköpscentral. Läs mer om detta i inlägget Vem får driva en inköpscentral? i vår Frågeportal.

Det finns inga hinder mot att en upphandlande myndighet anlitar en privat aktör för att bistå med inköpsstödjande åtgärder när myndigheten genomför en upphandling. I sammanhanget bör det förtydligas att tjänsten inköpsstöd som utgångspunkt ska upphandlas enligt LOU om ingen undantagsbestämmelse är tillämplig i det enskilda fallet.

Källhänvisningar
  •  6 kap. 4 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter – möjligheten att delegera beslutanderätten i en upphandling
  • 1 kap. 14 § LOU - definitionen av en inköpscentral
  • 7 kap. 10–12 §§ LOU – anlitandet av en inköpscentral och anskaffning genom en inköpscentral.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

19 december 2018 (Uppdaterat 07 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.