Start

Kan man lägga upp en upphandling och dess utvärderingsmodell hur som helst?

Vi är en kommun som ska göra en upphandling av konsulter för att göra olika typer av granskningar. Det gäller exempelvis anlitande av sakkunniga, lekmannarevisorer och stöd till våra dotterorganisationer.

Kan kommunens fastighetsbolag lägga till sin upphandling av auktoriserade revisorer i samma upphandling? Eller behöver det vara en delad upphandling uppdelat i fyra olika delar?

Kan kommunen för att kunna få samma leverantör för kommun och fastighetsbolaget göra en upphandling för auktoriserade revisorer för fastighetsbolaget för sig och sedan göra en gemensam utvärdering där man lägger ihop poäng?

Anna

Publicerad 10 december 2018

Hej Anna,

En upphandlande myndighet har relativt stor frihet att utforma en upphandling så som den finner lämpligt utifrån verksamhetens behov. Det innebär att det är den upphandlande myndigheten som avgör vad det är som ska upphandlas. En upphandlande myndighet bör dock inför en upphandling genomföra en marknadsanalys för att se hur marknaden kan tillgodose det behov som finns hos myndigheten.

På samma sätt är det den upphandlande myndigheten som bestämmer hur utvärderingsmodellen ska se ut i en upphandling. Dock måste utvärderingsmodellen hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna och modellen måste också vara konstruerad så att det faktiskt blir det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som också får det bästa resultatet i utvärderingen.

 
För ytterligare vägledning se bland annat:

Samordnad upphandling med andra upphandlande myndigheter
Att genomföra samordnade upphandlingar mellan flera upphandlande myndigheter är ett beslut som måste tas internt hos respektive upphandlande myndighet. I vissa fall kan det finnas vinning i att genomföra samordnade upphandlingar, men i vissa fall kan behoven vara så pass skilda att de upphandlande myndigheterna inte efterfrågar samma sak eller inte kan använda samma avtalsvillkor. Det i sig är dock ingenting som hindrar att en samordnad upphandling kan genomföras och där kontrakten delas upp i flera delar och att till exempel olika krav eller avtalsvillkor gäller för de olika delarna i upphandlingen.

Vill man vara säker på att samma leverantör antas för både kommunen och det kommunala bolaget i en samordnad upphandling bör ett och samma kontrakt eller ramavtal tilldelas en leverantör där kontraktet eller ramavtalet omfattar tjänsterna som ska utföras för båda myndigheterna.

Läs mer
Läs gärna mer om tilldelning av kontrakt vid samordnad upphandling i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

10 december 2018 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.