Start

Går det att åberopa referenser från tidigare anställning?

Jag har en fundering gällande ställt kvalificeringskrav på teknisk- och yrkesmässig kapacitet. Kravet är att leverantören ska ha gjort ett visst antal uppdrag.

Kan en anbudsgivare åberopa referenser som en anställd personal har fått genom tidigare anställning hos en annan arbetsgivare?

Anders

Publicerad 28 december 2018

Hej Anders,

Möjlighet att åberopa andra företags referenser
En leverantör har en i princip obegränsad rätt att åberopa kapaciteten hos en extern aktör för att visa att den uppfyller kvalificeringskrav i en upphandling. Det innebär att en upphandlande myndighet kan som utgångspunkt inte kräva att den efterfrågade teknisk och yrkesmässig kapaciteten finns hos anbudsgivaren (till exempel ska vara anställd av denne). Detta är i och för sig en annan fråga än den du ställer, men talar ändå för att man generellt sett inte kan begränsa referenser till sådana uppdrag som utförts av anbudsgivaren.

Se dock inlägget Kan myndigheten begränsa leverantörens möjlighet att åberopa annans kapacitet? i vår Frågeportal och Förvaltningsrätten i Göteborgs resonemang i mål nr 15329–12 E, 15381–12 E och 111–13 E.

Hur kravet är formulerat styr hur kravet kan uppfyllas
En upphandlande myndighet kan formulera kvalificeringskrav på olika sätt för att tillgodose sina behov i det enskilda fallet. Till exempel som ett krav på att viss nyckelpersonal (projektledare eller liknande) ska uppvisa referenser som utvisar viss erfarenhet, eller som ett krav på organisation och samlad erfarenhet hos leverantören. I flera kammarrättsavgöranden har kvalificeringskrav i form av krav på referenser som avser viss utpekad nyckelpersonal godtagits (se till exempel Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 999–11, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2021–13, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3512–15 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 127–14).

Det finns flera exempel i rättspraxis på att domstolar godtagit att referensuppdrag har utförts av anställda hos anbudsgivaren men utförts under den tid de var verksamma i andra organisationer (se till exempel Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1011–14). De flesta av dessa mål rör nystartad verksamhet där den upphandlande myndigheten har tillåtit att kravet på referenser uppfylls även genom att nyckelpersonal eller personal i arbetsledande ställning har de aktuella referenserna. Det bör sakna betydelse om en leverantör har en nystartad verksamhet eller inte. Din frågeställning har inte ställts på sin spets i dessa avgöranden.

Vilka möjligheter som finns för en anbudsgivare att åberopa referenser som en anställd personal har fått genom tidigare anställning hos annan arbetsgivare får ytterst avgöras av utformningen av upphandlingsdokumenten i det enskilda fallet.

Med vänlig hälsning,

Gustav

28 december 2018 (Uppdaterat 02 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.