Start

Vad är en upphandlande enhet enligt LUF?

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller endast för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF (upphandling inom försörjningssektorerna).

Vad är en upphandlande enhet enligt LUF?
Med upphandlande enhet avses följande:
  • en statlig eller kommunal myndighet,
  • en beslutande församling i en kommun eller ett landsting,
  • ett offentligt styrt organ som avses i 1 kap. 17 § LUF,
  • en sammanslutning av en eller flera statliga eller kommunala myndigheter eller beslutande församlingar i kommuner eller landsting,
  • en sammanslutning av ett eller flera offentligt styrda organ som avses i 1 kap. 17 § LUF,
  • ett företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över på det sätt att den upphandlande myndigheten, direkt eller indirekt, innehar mer än hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
  • ett företag som bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF med stöd av en ensamrätt enligt 1 kap. 12 § LUF eller en särskild rättighet enligt 1 kap. 20 § LUF.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 02 januari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.