Start

Hur lång tid kan man begära att offererade priser är fasta eller behöver prisindex användas?

Hur lång tid kan man begära att offererade priser är fasta? I detta fall avser upphandlingen gödningsmedel, gräsfrö och kalk till fotbollsplan.

Tack på förhand för svar!

Linda

Publicerad 10 januari 2019

Hej Linda,

Det finns inga specifika regler i LOU om hur villkor för priser i avtal ska formuleras. Avtalsvillkor får inte utformas i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Vi har svårt att föreställa oss en situation där skulle kunna strida mot någon av de grundläggande principerna att inte ha med någon prisändringsklausul eller liknande villkor för hur priser ska justeras i villkoren. I en sådan situation är priserna fasta under hela avtalets löptid. En affärsmässig bedömning får därför göras i det enskilda fallet.

Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om priset en leverantör lämnar i sitt anbud ska gälla en viss tid eller inte. Vid långa avtalstider är det vanligt att upphandlande myndigheter har med en prisindexklausul i avtalsvillkoren. Ska ett prisindex användas bör den upphandlande myndigheten välja ett prisindex som leder till ett så rättvisande resultat som möjligt. Det är därför lämpligt att använda ett index som har en tydlig koppling till det som upphandlas. Används ett felaktigt eller missvisande index kan det leda till högre anbudspriser. Läs mer om detta i artikeln Kompensation för faktisk prisökning?.

Med vänlig hälsning,

Gustav

15 januari 2019 (Uppdaterat 19 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.